SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 256 (znaczące umowy i aktywa znacznej wartości)

opublikowano: 03-12-2003, 19:37

SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 256 (znaczące umowy i aktywa znacznej wartości) RAPORT BIEŻĄCY NR 256 (ZNACZĄCE UMOWY I AKTYWA ZNACZNEJ WARTOŚCI)
SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje o zawarciu przez Fundusz znaczących umów i nabyciu i zbyciu aktywów o znacznej wartości.
I. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest sprzedaż dolarów amerykańskich (USD)
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do sprzedaży w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz bankowi BPH PBK 27.150,00 USD po kursie 4.1040 zł/USD, to jest za łączną kwotę 111.423,60 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
II. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest zakup dolarów amerykańskich (USD)
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do zakupu w dniu 10 grudnia 2003 r. przez Fundusz od BPH PBK 27.150,00 USD po kursie 4.1100 zł/USD, to jest za łączną kwotę 111.586,50 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
III. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest sprzedaż dolarów amerykańskich (USD)
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do sprzedaży w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz bankowi BPH PBK 975,00 USD po kursie 4.10400 zł/USD, to jest za łączną kwotę 4001,40 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
IV. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest zakup dolarów amerykańskich (USD)
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do zakupu w dniu 10 grudnia 2003 r. przez Fundusz od BPH PBK 975,00 USD po kursie 4.11000 zł/USD, to jest za łączną kwotę 4.007,25 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
V. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest sprzedaż dolarów amerykańskich (USD)
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do sprzedaży w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz na rzecz BPH PBK 5.150.000,00 USD po kursie 4.10400 zł/USD, to jest za łączną kwotę 21.135.600,00 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
VI. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest zakup dolarów amerykańskich (USD)
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do zakupu w dniu 10 grudnia 2003 r. przez Fundusz od BPH PBK 5.150.000,00 USD po kursie 4.11000 zł/USD, to jest za łączną kwotę 21.166.500,50 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
VII. Umowa z Bankiem Przemysłowo Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest sprzedaż obligacji TPSA
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron znaczącej umowy
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz bankowi BPH PBK 5.000 obligacji TPSA, o kodzie ISIN USN31209AAB09. Wartość nominalna obligacji wynosi 5.000.000,00 USD (co na dzień 3 grudnia 2003 r. stanowi równowartość 19.941.342,59 zł).
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz sprzedał obligacje TPSA za cenę 103,5242 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności przez Fundusz, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
VIII. Umowa z Bankiem Przemysłowo Handlowym PBK S.A., której przedmiotem sprzedaż obligacji skarbowych
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron znaczącej umowy
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz bankowi BPH PBK 60.000 obligacji skarbowych DZ0811, o kodzie PL0000102224. Wartość nominalna obligacji wynosi 60.000.000,00 zł
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz sprzedał obligacje skarbowe za cenę 101,5990 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności przez Fundusz, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
IX. Umowa z Bankiem Przemysłowo Handlowym PBK S.A., której przedmiotem sprzedaż obligacji skarbowych
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron znaczącej umowy
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz bankowi BPH PBK 300 obligacji skarbowych DZ0109, o kodzie PL0000101234. Wartość nominalna obligacji wynosi 300.000,00 zł
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz sprzedał obligacje skarbowe za cenę 110,1150 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności przez Fundusz, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
X. Umowa z Bankiem Przemysłowo Handlowym PBK S.A., której przedmiotem sprzedaż obligacji skarbowych
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron znaczącej umowy
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz na rzecz BPH PBK 3.700 obligacji skarbowych DZ0108, o kodzie PL0000100913. Wartość nominalna obligacji wynosi 3.700.000,00 zł
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz sprzedał obligacje skarbowe za cenę 109,9650 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności przez Fundusz, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
XI. Umowa z Bankiem Przemysłowo Handlowym PBK S.A., której przedmiotem sprzedaż obligacji skarbowych
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron znaczącej umowy Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz bankowi BPH PBK 12 obligacji skarbowych DZ0110, o kodzie PL0000101598. Wartość nominalna obligacji wynosi 12.000,00 zł
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz sprzedał obligacje skarbowe za cenę 110,3860 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności przez Fundusz, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
XII. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest kupno waluty EURO
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do kupna w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz od BPH PBK 156.34 EURO po kursie 4.68000 zł/EURO, to jest za łączną kwotę 731,81 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
XIII. Umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest zakup dolarów amerykańskich (USD)
1) Data zawarcia znaczącej umowy
1 grudnia 2003 r.
2) Oznaczenie stron umowy
Fundusz oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie ("BPH PBK"), Al. Pokoju 1, Kraków.
3) Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się do kupna w dniu 2 grudnia 2003 r. przez Fundusz od BPH PBK 1.916,765 USD po kursie 3.90920 zł/USD, to jest za łączną kwotę 7.482,65 zł.
4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę
Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, Fundusz zawarł z BPH PBK umowy, których wartość przedmiotu łącznie przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z BPH PBK 48 umów o łącznej wartości 1 741 114 287,27 zł.Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2002 r., która opisana została w Raporcie Bieżącym nr 132, przesłanym w dniu 23 grudnia 2002 r.
Data sporządzenia raportu: 03-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 256 (znaczące umowy i aktywa znacznej wartości)