Składy celne na nowych zasadach

Małgorzata Napiórkowska.
27-05-2004, 00:00

Z dniem akcesji zmieniły się niektóre regulacje dotyczące procedury składu celnego.

Przepisy określające zasady funkcjonowania składów celnych oraz korzystania z procedury składu celnego, obowiązujące do 30 kwietnia, w dużej mierze dostosowane były do regulacji wspólnotowych. Jednak z dniem akcesji pojawiło się kilka istotnych zmian. Są to m.in.:

- nowe wzory wniosków o pozwolenie na prowadzenie i korzystanie z procedury składu celnego,

- szerszy krąg podmiotów uprawnionych do korzystania ze składu celnego publicznego —każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej (zgodnie z art. 103 kodeksu celnego uprawniona była każda osoba krajowa),

- wymóg wskazania we wniosku o pozwolenie na prowadzenie składu gospodarczej potrzeby składowania (art. 100 ust. 2 wspólnotowego kodeksu celnego — WKC),

- możliwość uzyskania jednolitego pozwolenia europejskiego w odniesieniu do prywatnych składów.

Wśród innych widocznych zmian wskazać można również:

- właściwość organu celnego dla udzielania pozwoleń (według miejsca, które ma być uznane za skład celny, lub tego, gdzie wnioskodawca prowadzi główną księgowość),

- określenie warunków sprzedaży detalicznej towarów w składzie celnym (art. 527 WKC),

- pozostawienie kwestii składania zabezpieczenia generalnego do regulacji w przepisach krajowych (złożenie zabezpieczenia nie jest warunkiem sine qua non udzielenia pozwolenia na prowadzenie składu i korzystanie z procedury),

- możliwość zatwierdzania składów A, C, D i E jako magazynów żywności zgodnie z art. 40 rozp. komisji (WE) nr 800/99 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne.

Pod kontrolą

Przepisy wspólnotowe ustanawiają sześć typów składów celnych. Wszystkie funkcjonowały w polskim prawie. Głównym kryterium jest wskazanie podmiotu odpowiadającego za wykonanie obowiązków, wynikających ze składowania towarów pod procedurą, zapewnienie, by nie usunięto ich spod dozoru celnego oraz przestrzeganie ustalonych warunków składowania. W UE najpopularniejsze są typy C i E. Warunkiem otrzymania pozwolenia na ich prowadzenie jest posiadanie dobrego systemu finansowo-księgowego oraz rejestrującego i identyfikującego towary.

Nie zmieniły się zasadniczo zasady składowania towarów. Nadal mogą one być poddawane procedurze uszlachetniania czynnego oraz przetwarzania pod kontrolą celną. Nie mogą być jednocześnie objęte procedurą składu celnego, mimo że w nim poddawane są przetwarzaniu czy uszlachetnianiu.

Pozwolenia na prowadzenie składu wydawane są, tak jak dotychczas, na pisemny wniosek.

Towary niewspólnotowe mogą być składowane bez ograniczeń czasowych (z wyjątkiem związanych np. z przydatnością do spożycia). Pod warunkiem uzyskania pozwolenia można je czasowo wyprowadzić ze składu, na nie dłużej niż 3 miesiące (z możliwością przedłużenia) oraz poddawać zwyczajowym czynnościom określonym w załączniku nr 72 do WKC, o ile nie spowoduje to zmiany kodu CN.

Przepisy przejściowe

W art. 27 ustawy z 19 marca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę — Prawo celne uregulowano kwestię pozwoleń wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów. Pozostają one ważne do upływu terminu, na jaki zostały wydane, ale korzystanie z nich odbywa się na zasadach określonych w przepisach obowiązujących po 1 maja. Organy celne uprawnione są z urzędu do zmian w pozwoleniach, w zakresie dostosowującym je do regulacji wspólnotowych.

Małgorzata Napiórkowska konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Napiórkowska.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Firmy / Składy celne na nowych zasadach