Skotan <SKOT.WA> delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu poprzez...

21-06-2002, 15:09

DELEGOWANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA

ZARZĄDU POPRZEZ POWIERZENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU "SKOTAN" S.A.

Raport bieżący Nr 15/2002

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie informują, iż w dniu 20.06.2002r. Rada Nadzorcza Spółki delegowała z dniem 21.06.2002r. członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Maciejowskiego do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu "Skotan" S.A.:

I Dane Prezesa Zarządu: 1. Imię i nazwisko, wiek

Aleksander Macijowski , lat 33

2. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie członek Rady Nadzorczej "Skotan" S.A. delegowany do pełnienia obowiązków członka zarządu poprzez powierzenie funkcji Prezesa zarządu

3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Wykształcenie: 1991 - 1996 r. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, magister prawa

Temat pracy: " Program powszechnej prywatyzacji a sytuacja

jednoosobowej spółki akcyjnej ". Praca napisana pod kierunkiem

prof. dr hab. Leona Kieresa.

1998 - 1999 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Finansów i Bankowości Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych.

1996 - 1997 r. Szkoła Controllingu Profit System w Katowicach.

1996 r. Kurs dla członków Zarządu, kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

1997 r. Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych.

Inne, w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, relacji inwestorskich i skutecznego kontaktu z dziennikarzami ekonomicznymi oraz kształtowania postaw marketingowych.

umiejętności:

języki j. niemiecki - znajomość podstawowa

komputery Microsoft Word/Excel, Windows NT, Reuters Serwis Polski

Doświadczenie zawodowe 1993 - nadal "Garbarnia Brzeg" Spółka Akcyjna w Brzegu

2001 - nadal Pełnomocnik Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych

1996 - 2002 r. Sekretarz Rad Nadzorczych spółek publicznych: Garbarni Brzeg S.A. oraz Zakładów Garbarskich Skotan S.A.,

2000 - 2001 r. Kierownik Działu Kontrolingu,

1998 - 2000 r. Specjalista ds. Giełdy i Analiz Ekonomicznych,

1996 - 1998 r. Inspektor ds. Windykacji,

1986 - 1996 r. prace różne, w tym udział w pracach kancelarii prawnej, redagowanie pism procesowych, udział w charakterze obserwatora w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, prace na stanowiskach robotniczych - aby zdobyć środki na dalsze kształcenie. podsumowanie doświadczeń i predyspozycje: - wiedza prawna (formułowanie umów, interpretacja przepisów) - opanowanie wiedzy o systemach rachunkowości, - zdolności organizacyjne i negocjacyjne, - doświadczenia w kontaktach z różnymi ludźmi, - inicjatywa, pomysłowość i samodzielność, - umiejętność przystosowywania się do nowych warunków, - motywacja do pracy wynikająca z chęci zdobywania doświadczeń , ich rozwijania, przekazywania oraz

naturalnej witalności i dociekliwości.

4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu "Skotan" S.A. poinformuje w tym zakresie po przekazaniu stosownego oświadczenia od Pana Alkeksanda Maciejowskiego.

5. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Aleksander Maciejowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Łączna ilość stron raportu bieżącego wynosi - 2 strona

Osoby uprawnione do reprezentacji Spółki

Data sporządzenia raportu: 21-03-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Skotan &lt;SKOT.WA> delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu poprzez...