Czytasz dzięki

Spłata zobowiązania poprzez przejęcie długu

Dorota Nadolna-Jasińska, radca prawny, Grupa Prawna Togatus
opublikowano: 26-12-2018, 22:00

Zgodnie art. 519 par. 1 Kodeksu Cywilnego, osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.

Może to nastąpić poprzez podpisanie umowy między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika. Oświadczenie dłużnika może być złożone przez którąkolwiek ze stron. Do przejęcia długu może nastąpić także poprzez podpisanie umowy między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Podobnie jak w poprzednim przypadku, oświadczenie może być złożone przez każdą ze stron. Natomiast będzie ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Co to właściwie oznacza? Przez przejęcie długu dotychczasowy dłużnik zostaje zwolniony z ciążącego na nim zobowiązania, a osoba trzecia staje się nowym dłużnikiem. Wysokość długu, odsetek i wszystkich elementów związanych z zobowiązaniem zostają niezmienione. Zmienia się jedynie osoba odpowiedzialna za spłatę zobowiązania. Podstawą do przejęcia długu może być tzw. umowa trójstronna. Zawierana jest ona między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami (pierwotnym dłużnikiem, przejemcą i wierzycielem). Strony są zobowiązane do umieszczenia w treści dokumentu stosownych oświadczeń. Umowa taka powinna zawierać przede wszystkim: wysokość długu, dane pierwotnego dłużnika i przejemcy oraz wyrażenie zgody na przejęcie długu przez wierzyciela lub oświadczenie pierwotnego dłużnika o akceptacji przejęcia. Jeżeli jedna ze stron jest osobą prawną, wówczas należy podać adres siedziby osoby prawnej, jej numer KRS oraz NIP.

Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorców. Jednakże osoby prowadzące biznes obowiązują pewne ograniczenia prawne, w szczególności ograniczenia podatkowe, np. art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, który określa zasadę dokonywania i przyjmowania płatności związanych z działalnością gospodarczą. Przepis ten nakazuje, aby w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, płatność następowała za pośrednictwem rachunku bankowego. Za nieprzestrzeganie powyższego nakazu ustawodawca przewidział ujemne skutki podatkowe określone w art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Na gruncie tych przepisów powstała wątpliwość: czy rozwiązanie takie jest korzystne dla przedsiębiorców? Z uwagi na liczne zapytania Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w sprawie o sygn. 0113-KDIPT2- 3.4011.388.2017.3.IR, w której wytłumaczył, że cudzy dług może być przejęty przez inny podmiot, który zobowiązał się do jego spłaty zamiast podmiotu, który go zaciągnął. Przejęcie długu sprowadza się do tego, że w miejsce dłużnika wstępuje inny podmiot, a dłużnik zostaje zwolniony przez wierzyciela z obowiązku spłaty. Przy czym prawa i obowiązki wynikające z umowy, na podstawie której dług został u wierzyciela, pozostają niezmienione. Zmienia się tylko osoba dłużnika zobowiązanego do uregulowania długu. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą nadal wykorzystywać instytucję przejęcia długu w działalności i nie wiąże się to dla nich z żadnymi ujemnymi skutkami na gruncie podatkowym.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Nadolna-Jasińska, radca prawny, Grupa Prawna Togatus

Polecane