SPÓŁKI WĘGLOWE ZAKOŃCZĄ DZIAŁALNOŚĆ JUŻ 10 GRUDNIA

Maria Trepińska
opublikowano: 13-11-2000, 00:00

SPÓŁKI WĘGLOWE ZAKOŃCZĄ DZIAŁALNOŚĆ JUŻ 10 GRUDNIA

Jeszcze w listopadzie przedsiębiorstwa prześlą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o zamiarze połączenia

Nabierają tempa zmiany w górnictwie. 10 grudnia mają zostać zgłoszone do zarejestrowania trzy koncerny węglowe, powstałe z połączenia siedmiu spółek. Resort gospodarki ogłosił już konkursy na stanowiska prezesów. Tymczasem branża uzyskała kolejny oddech finansowy, dzięki przyjęciu przez Sejm znowelizowanej ustawy o dostosowaniu górnictwa do warunków rynkowych.

Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki, złożył wniosek o wyrażenie zgody przez Andrzeja Chronowskiego, ministra skarbu, na połączenie siedmiu spółek węglowych w trzy koncerny. Wszystko wskazuje na to, że akceptacja MSP będzie formalnością i pozwoli na szybkie wprowadzenie zmian w górnictwie węgla kamiennego.

7 listopada ogłoszono konkursy na stanowiska prezesów połączonych podmiotów. Kandydaci mają czas na składanie ofert do 27 listopada. Zgodnie z przyjętym przez resort gospodarki harmonogramem, do 10 grudnia koncerny mają być zgłoszone do rejestracji. 8 grudnia mają zostać wybrani ich szefowie.

Duże tempo

Jeszcze w tym miesiącu spółki węglowe prześlą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z informację o zamiarze połączenia przedsiębiorstw. Do 15 listopada WZA wszystkich łączonych podmiotów podejmą uchwały w sprawie konsolidacji. Mają one określać sumę, o którą powiększony zostanie kapitał akcyjny spółki przejmującej, ilość i rodzaj akcji, jakie przyznaje ona akcjonariuszom spółki przejętej w zamian za jej majątek, oraz sposób i podział walorów. Od 1 stycznia 2001 r. akcjonariusze będą uczestniczyć w podziale dywidendy.

Również do połowy listopada spółki węglowe powinny przygotować bilanse, według stanu na 30 września 2000 r. Natomiast do 10 grudnia, równocześnie ze złożeniem wniosku o rejestrację, nastąpi wykreślenie z rejestru spółek węglowych, działających od 1993 r.

Resort gospodarki chce powołać trzy koncerny węglowe: Południowy, Wschodni i Zachodni.

Trzy koncerny

W przypadku Południowego Koncernu Węglowego (PKW), Jastrzębska Spółka Węglowa przejmie Rybnicką SW. Siedziba PKW będzie w Jastrzębiu Zdroju.

Katowicki Holding Węglowy, po przejęciu Nadwiślańskiej SW, utworzy Wschodni KW, którego zarząd będzie pracował w Tychach.

Zachodni KW zostanie ulokowany w Gliwicach, a powstanie po przejęciu przez Rudzką SW dwóch spółek: Bytomskiej i Gliwickiej.

Zgodnie z przepisami, koncerny będą miały prawo do przejęcia w całości udziałów w spółkach zależnych. Będzie nimi kierować sześcioosobowy zarząd.

Zdaniem Andrzeja Karbownika, wiceministra gospodarki, w połowie grudnia koncerny mogą już być zarejestrowane. Wszystko zależy jednak od tego, kiedy uda się załatwić formalności w sądzie.

Plany na lata 2001-2002

Prognozowane wielkości i wskaźniki techniczne oraz ekonomiczne koncernów węglowych oszacowano na podstawie danych zawartych w biznesplanach spółek na lata 2000-2002. Zdolności wydobywcze kopalń wchodzących w skład Zachodniego KW mają wynosić 33 mln ton (przy zatrudnieniu 47 tys. osób), Wschodniego KW — 36,9 mln ton (46,2 tys. osób), Południowego KW — 27,7 mln ton (38,2 tys.). W 2002 r. zdolności produkcyjne wszystkich koncernów węglowych zostaną obniżone o 1,3 mln ton, a zatrudnienie o 7,5 tys. osób.

Resort gospodarki zakłada, że w 2001 r. wszystkie koncerny będą przynosiły stratę brutto od 163,5 mln zł (Południowy Koncern Węglowy) do 382,1 mln zł (Wschodni KW). Od 2002 r. mają być one dochodowe. Zachodni KW powinien wykazać wtedy zysk brutto na poziomie 56,9 mln zł, Wschodni KW — 82,5 mln zł, a Południowy KW — 39,3 mln zł.

Poślizg z zyskiem

Zgodnie z przyjętą przez Sejm 26 października 2000 r. nowelizacją ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej oraz o szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, kopalnie mają być rentowne rok później niż zakładano, czyli w 2002 r. Jednocześnie nie muszą się śpieszyć ze spłatą zobowiązań, które sięgają ponad 20 mld zł. Dzięki temu branża uzyskała kolejny oddech finansowy.

Program rządowy z 30 czerwca 1998 r. zakładał, że spółki węglowe będą osiągać dodatni wynik na działalności operacyjnej od 2000 r., a zysk netto od 2001 r. Jednak w korekcie programu rządowego z 21 grudnia 1999 r. założono, że branża ma uzyskać dodatni wynik finansowy od 2002 r., natomiast zysk na sprzedaży węgla od 2001 r. Ustawa z 26 października usankcjonowała zapisy, które znalazły się w tej korekcie.

— Przyjęcie ustawy nie wpłynie na zmianę biznesplanu spółki. Realizujemy program zaakceptowany przez radę nadzorczą i w tym roku osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe — twierdzi Marian Mazur, dyrektor biura zarządu Rudzkiej Spółki Węglowej.

Podobne opinie można usłyszeć w pozostałych spółkach węglowych. Założenia przyjęte w projekcie utworzenia koncernów węglowych są zgodne z korektą rządowego programu oraz znowelizowaną ustawą.

Likwidowanie kopalń

Nowelizacja ustawy górniczej przewiduje również, że kopalniom postawionym w stan całkowitej likwidacji, przejętym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, zostaną umorzone wszystkie zobowiązania wraz z odsetkami powstałymi przed 1 kwietnia 1998 r. Chodzi tutaj głównie o długi wobec ZUS, budżetu państwa oraz gmin górniczych z tytułu podatków. Spółka likwidacyjna przejmie zobowiązania kopalń: Jan Kanty, Porąbka- -Klimontów, Saturn, Sosnowiec, Żory, Nowa Ruda i Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego.

— Przyjęta przez Sejm ustawa, czeka jeszcze na ocenę Senatu, a później na podpis prezydenta. Spółka Restrukturyzacji Kopalń sukcesywnie przejmuje likwidowane kopalnie. W SRK znajdzie się 28 kopalń — wyjaśnia Janusz Siemieniec, prezes SRK.

Przewiduje się też restrukturyzację zadłużenia spółek węglowych. Przykładowo spłata zobowiązań głównych z tytułu podatku VAT będzie odroczona do 31 grudnia 2002 r. Ma ona rozpocząć się 1 stycznia 2003 r. i potrwać maksymalnie 5 lat.

Szacuje się, że znowelizowana ustawa pozwoli na umorzenie branży ponad 9 mld zł długów i odroczenie spłaty ponad 2 mld zł.

Szukanie plusów

Reforma górnictwa jest realizowana przy dużym wsparciu budżetu państwa, zwłaszcza na restrukturyzację zatrudnienia i likwidację zbędnych mocy produkcyjnych. W latach 1998-99 na ten cel wydatkowano 2,7 mld zł. W okresie dziewięciu miesięcy 2000 r. spółki otrzymały dodatkowo 1,1 mld zł.

Zdaniem Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra gospodarki, górnictwo uzyskało z budżetu 3,8 mld zł dotacji, a efektów reformy branży nie ma.

— Lawinowo rosną straty kopalń i nadal odsuwa się terminy spłat zobowiązań spółek węglowych. Utworzenie koncernów może jedynie zaciemnić rzeczywisty obraz tej branży — wyjaśnia Jerzy Markowski.

Korekta rządowego programu zakłada, że strata netto całego górnictwa w 2000 r. wyniesie 1,8 mld zł.

— Po dziewięciu miesiącach wynosi ona 1,2 mld zł i w dużej mierze jest spowodowana przez odsetki od zadłużenia — wyjaśnia Andrzej Karbownik, wiceminister gospodarki.

Wynik finansowy ze sprzedaży węgla za 9 miesięcy 2000 r. wynosił 153,4 mln zł i w porównaniu z 1999 r. nastąpiła jego poprawa o 1,5 mln zł. Wzrosło natomiast zadłużenie górnictwa. Stan zobowiązań długo- i krótkoterminowych w ciągu dziewięciu miesięcy 2000 r. powiększył się o około 392 mln zł i wynosi teraz prawie 21 mld zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane