Sprawdź kontrahenta, aby nie płacić 23 proc. VAT

Iwona Jackowska
opublikowano: 27-10-2011, 00:00

Weryfikacja danych partnera z UE jest prosta i konieczna. Kontrahenci nie podają nieprawdziwych informacji przez pomyłkę. Robią to celowo

„Nie ufaj nikomu” — to najprostszy wniosek z doświadczeń, jakie mają polscy przedsiębiorcy w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi. Prawnicy radzą więc, aby wykorzystywać wszelkie możliwe drogi sprawdzenia swojego partnera biznesowego. Podkreślają, że sposobów na to jest niemało i byłoby dużym błędem nie korzystać z nich. Inaczej można np. utracić prawo do zerowego VAT i zapłacić ten podatek według stawki podstawowej 23 proc.

Identyfikacja kontrahenta

Na podatkowe obowiązki przedsiębiorcy niemały wpływ mają właściwe dane zagranicznego kontrahenta. W wystawianych dokumentach zdarzają się jednak błędne numery identyfikacji podatkowej odbiorców towarów lub usług i w dużej mierze wynika to z ich celowego działania.

— Firmy posługują się podstępnie numerami innych podmiotów, aby doszło np. do korzystnej dla nich wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub usług — podkreśla Piotr Kwiatkowski, radca prawny TGC Corporate Lawyers. Nie ma przy tym reguły, czy taką praktykę stosują mali czy duzi kontrahenci. Z orzecznictwa polskich sądów wynika, że błędy dotyczą i jednych, i drugich.

— W razie wykrycia nieprawidłowości organy podatkowe najczęściej nakazują polskim firmom opodatkowanie sprzedaży podstawową, 23-procentową stawką VAT — wyjaśnia radca. Nie uznają bowiem, że doszło do wspomnianej wewnatrzwspólnotowej dostawy, która również polskim podatnikom daje określone korzyści.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług taka dostawa podlega opodatkowaniu według stawki 0 proc., ale m.in. pod warunkiem, że jej nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jest on nadawany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy i zawiera dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

I taki numer musi być wpisany na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. Utratę uprawnień do zerowego VAT w przypadku błędnego numeru identyfikacyjnego potwierdzają wyraźnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpatrywał takie kwestie niejednokrotnie. Na przykład w 2010 r. w odstępie zaledwie kilku dni zapadły w Warszawie dwa wyroki w podobnych sprawach.

2 lipca 2010 r. NSA orzekł, że dla uznania, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc., niezbędne jest zarówno posiadanie przez nabywcę właściwego i ważnego (w dacie dostawy) numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i podanie przez podatnika dokonującego dostawy tego numeru na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje niemożność opodatkowania dostawy według stawki 0 proc. (sygn. akt. I FSK 1196/09).

Z kolei 6 lipca 2010 r. sąd stwierdził, że uprawnienie do stosowania zerowej stawki VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uzależnione jest od tego, czy nabywca ma ważny i właściwy numer identyfikacyjny VAT UE. Podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy wyborze i sprawdzeniu swojego kontrahenta (sygn. akt I FSK 1153/09).

Sprawdzenie danych

Możliwości zweryfikowania danych są różne. Można to zrobić w urzędzie skarbowym, można w internecie.

— Z zapytaniem, czy kontrahent jest zarejestrowany w swoim kraju jako podatnik VAT UE i czy posługuje się ważnym i prawidłowym numerem VAT, można zwrócić się do biura wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek można złożyć na piśmie, faksem, telefonicznie albo pocztą elektroniczną — radzi Piotr Kwiatkowski.

Jak dodaje, weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT unijnych kontrahentów można dokonać za pomocą formularza, znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://www.europa. eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/ vieshome.htm).

Eksport poza UE

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku transakcji z kontrahentami spoza UE. I w tym przypadku dostawy rozliczane są według zerowej stawki VAT, ale nie ma konieczności potwierdzania numeru identyfikacji podatkowej odbiorcy.

— Brak takiego numeru albo błędny numer nie wydaje się mieć wpływu na możliwość zastosowania stawki dla eksportu, w tym np. powodować konieczności zapłacenia VAT w jego podstawowej wysokości. Status odbiorcy nie ma przy tym kluczowego znaczenia — mówi Wojciech Garczyński, doradca podatkowy w TGC Corporate Lawyers.

I radzi: polski eksporter po uzyskaniu poprawnego numeru identyfikacji podatkowej może wystawić korektę faktury VAT, zawierającą prawidłowy numer.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu