Stalexport <SXPT.WA> Porządek obrad NWZA - propozycja zmian

Stalexport <SXPT.WA> Porządek obrad NWZA - propozycja zmian PORZĄDEK OBRAD NWZA - PROPOZYCJA ZMIAN Raport 91/2003 W nawiązaniu do raportu 90/2003 z dnia 9 grudnia zawierającego Porządek obrad NWZA Zarząd STALEXPORT SA przekazuje proponowane zmiany wniesione przez uprawnionego akcjonariusza. ad 7. zmiany w Statucie proponowane przez uprawnionego akcjonariusza: IV. WŁADZE SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 i 4: "§ 14 3. Tak długo jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada co najmniej 10% akcji Spółki, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 3 (trzech) członków, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 dziewięciu członków. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. 4. Powyższe prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłącza Europejskiego Banku Odbudowy od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej." proponowane brzmienie: "§ 14 3. Akcjonariusze posiadający nie mniej, niż 15% akcji Spółki, są uprawnieni do powoływania i odwoływania po 1 (jednym) członku Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. 4. Powyższe prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłącza akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej." w § 18 ust. 2 dodać punkty 19), 20), 21) w następującym brzmieniu: "§ 18 ust. 2: 19) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji, 20) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanawiania na nim prawa użytkowania, 21) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach zależnych." C. WALNE ZGROMADZENIE w § 24 ust. 2 dodać punkty 13) i 14) w następującym brzmieniu: "§ 24 ust 1: 13) wyrażanie zgody, po uzyskaniu opinii Rady nadzorczej, na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji, 14) wyrażenie zgody na, po uzyskaniu opinii rady Nadzorczej, na zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych." Data sporządzenia raportu: 16-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ