Stalprodukt <STAW.WA> Wykreślenie uprzywilejowania akcji z rejestru przedsiębiorców - RB Nr 40

Stalprodukt <STAW.WA> Wykreślenie uprzywilejowania akcji z rejestru przedsiębiorców - RB Nr 40 WYKREŚLENIE UPRZYWILEJOWANIA AKCJI Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - RB NR 40 Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2003 roku doręczono pełnomocnikowi Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmian objętych wnioskiem emitenta. Postanowienie dotyczy zmiany praw z papierów emitenta: 1. Zmiana dotyczy 60.700 akcji imiennych, a to: - 1.820 akcji imiennych, serii A, - 14.510 akcji imiennych, serii B, - 44.370 akcji imiennych, serii E, nabytych w wyniku wezwania ogłoszonego 12 września 2002 r. przez "Polskie Huty Stali" - Huta im. T. Sendzimira S.A. 2. Zmianę wpisano do rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 352 zd. 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 1 statutu spółki tj. na skutek wygaśnięcia uprzywilejowania akcji imiennych jako konsekwencji zbycia akcji wbrew zastrzeżonym w statucie emitenta warunkom. 3. Przed zmianą akcje imienne, o których mowa w pkt 1 powyżej, były uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadało 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli i wypłaceniu kwoty nominalnej przypadającej na wszystkie akcje, dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane. 4. Po zmianie przedmiotowe akcje imienne nie są w żaden sposób uprzywilejowane. 5. Zarząd informuje, że brak jest jego zdaniem grupy, na której korzyść dokonana zmiana działaby bezpośrednio. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ