Stanowisko PKPP Lewiatan ws. utworzenia komisji ds. NBP i organów nadzoru bankowego

(Marek Druś)
13-03-2006, 17:41

Poniżej stanowisko Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w sprawie utworzenia sejmowej komisji śledczej w sprawie NBP i organów nadzoru bankowego

Poniżej stanowisko Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w sprawie utworzenia sejmowej komisji śledczej w sprawie NBP i organów nadzoru bankowego

Źle dla gospodarki, źle dla Polski

Ostatnio politycy w Polsce już niemal codziennie ogłaszają potrzebę powołania jakiejś sejmowej komisji śledczej. Teraz przedmiotem sejmowego śledztwa mają być prawidłowość i efektywność działania w latach 1989-2006 Prezesa NBP, Komisji Nadzoru Bankowego, GINB oraz Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu do projektu uchwały autorzy stwierdzają, że polski system bankowy jest nieefektywny w wyniku nieuczciwej prywatyzacji i nieudolnego nadzoru bankowego, sprzedaży polskich banków inwestorom zagranicznym oraz nadmiernej koncentracji, a sejmowa komisja śledcza to jedyna szansa na ustalenie winnych obecnej sytuacji w sektorze bankowym.PKPP Lewiatan uważa, że powołanie tej komisji to zła decyzja. I to z kilku powodów:

1. Powołanie komisji śledczej ma wyraźne powody polityczne: ani prezes NBP, ani prezes UOKiK nie widzą przeszkód w fuzji banków PEKAO SA i BPH SA uznając, że nie zagraża ona konkurencyjności tego sektora. Rząd i partie paktu stabilizacyjnego mają inne zdanie, więc tą drogą, drogą zastraszenia i groźbami postawienia przed Trybunałem Stanu, chcą wpłynąć na zmianę stanowiska niezależnych instytucji.

2. W tej sprawie nie chodzi tylko o jednostkową decyzję o połączeniu dwóch banków czy o powołanie jeszcze jednej komisji śledczej. To część procesu podważania fundamentalnych wartości naszego państwa po czerwcu 1989 roku: konstytucyjnych gwarancji dla własności prywatnej, niezależności banku centralnego, wolnego rynku, mocnego pieniądza, bezpieczeństwa obrotu handlowego, poszanowania prawa i wolności gospodarczych, ograniczenia bezpośredniego udziału państwa w gospodarce i kluczowej roli sektora prywatnego. Decyzja o powołaniu komisji i jej uzasadnienie wszystkie te wartości podważają bądź wręcz kwestionują.

3. Polska jako członek Unii Europejskiej domaga się poszanowania swobodnego przepływu ludzi, usług, towarów, liberalnej dyrektywy usługowej, otwarcia unijnych rynków pracy, ogromnego finansowania projektów, sama zaś łamie prawo unijne i utrudnia budowanie jednolitego rynku.

4. Banki tworzą krwioobieg gospodarki. To niedostatek konkurencji i opóźnienie prywatyzacji PKO BP, BOŚ, BGŻ, a także ciągle duże ryzyko działania powodują, że oferta banków nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom. Jednak ocenianie przez polityków, czy usługi bankowe nie są za drogie, podważa reguły gospodarki rynkowej i zdrowego rozsądku. Zadaniem rządu i Sejmu jest tworzenie optymalnych regulacji prawnych dla tego sektora, a nie śledzenie i komentowanie funkcjonowania poszczególnych podmiotów na rynku. Taka ingerencja polityków będzie katastrofalna nie tylko dla banków, ale i całej gospodarki.

5. Wielu polityków od dawna dąży do ograniczenia niezależności Narodowego Banku Polskiego. Komisja śledcza jest kolejnym krokiem w tym scenariuszu. Poddanie jednak polityki pieniężnej politycznej koniunkturze oznaczać musi jeszcze większy chaos w gospodarce niż ten, który dziś obserwujemy w Sejmie, rządzie, partiach politycznych. Jego skutkiem będzie m.in. wzrost kosztów obsługi długu publicznego, za co zapłacą wszyscy podatnicy.6. Nowa komisja śledcza i atmosfera z nią związana ma, zdaniem PKPP Lewiatan, usprawiedliwić prace nad nową ustawą o NBP (co wymaga zmiany Konstytucji RP), a także doprowadzić do szybkiego uchwalenia bardzo złej ustawy o centralnym nadzorze nad instytucjami finansowym.

W świetle zapisów Konstytucji RP działalność NBP podlega badaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli. To NIK przedkłada Sejmowi analizę z wykonania budżetu państwa i realizacji założeń polityki pieniężnej oraz informacje o wynikach kontroli. Czy NIK badała działania Prezesa NBP i podległych mu agend? Czy przedstawiała wnioski Sejmowi RP?

Polska traci na wiarygodności w Europie i świecie. Unia Europejska wszczyna procedury wynikające z naruszenia unijnego prawa. Ciągle nie przedstawiliśmy scenariusza i daty wejścia do strefy euro, a rządowy plan zmniejszenia deficytu budżetowego pozostaje wyłącznie hasłem. Powołanie kolejnej komisji śledczej i poddawanie politycznej ocenie decyzji prywatyzacyjnych żadnego z tych problemów nie rozwiąże, skoncentruje natomiast społeczną uwagę na kolejnym wrogu. Do coraz dłuższej listy (inwestorzy zagraniczni, pracodawcy, przedsiębiorcy, hipermarkety, dziennikarze i właściciele mediów, geje, przeciwnicy centralnego biura antykorupcyjnego, sędziowie) dołączą banki. A może o to właśnie chodzi?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 13 marca 2006 r.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Marek Druś)

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Stanowisko PKPP Lewiatan ws. utworzenia komisji ds. NBP i organów nadzoru bankowego