Starosta Średzki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Materiał partnera
opublikowano: 05-07-2018, 12:47

OGŁOSZENIE STAROSTY ŚREDZKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTNIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Starosta Średzki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Koszuty, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115 o powierzchni 0,9500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00000534/4, poprzez udzielenie Spółce ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zezwolenia na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Środa Wlkp. – Kromolice w pasie o długości 82,78 m oraz szerokości 13,80 m.

Przedmiotowa działka została objęta uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej nr XXV/357/2005 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koszuty, natomiast jej część - uchwałą nr XXVII/392/2002 z dnia 24.04.2002 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice – Kijewo w Gminie Środa Wlkp.

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr PO1D/00000534/4 właścicielami działki nr 115 położonej w Koszutach są Teodora i Tadeusz Michałowscy.

Z posiadanej dokumentacji wynika, że wyżej wymienione osoby nie żyją, a po Teodorze Michałowskiej nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotową działkę traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywam osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do działki nr 115 położonej w Koszutach, winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 116 (parter), w godzinach urzędowania, nr tel. 61 286 62 36.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, któ- re wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

STAROSTA ŚREDZKI Marcin Bednarz

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Starosta Średzki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego