Starosta Starachowicki zawiadamia

  • Komunikat partnera
opublikowano: 24-04-2019, 14:36

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

GNOŚ.6821.16.2019

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parszów gm. Wąchock, oznaczonej jako działka nr 452 o pow. 0,37 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Al. M. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna na budowę linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z zabudową słupów niskiego napięcia i budowa przewodów napowietrznych w związku z planowaną inwestycją pn. „PBW przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Parszów 3 oraz nawiązania 15 kW w linii GPZ Podemłynek-Parszów”. W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

GNOŚ.6821.17.2019

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parszów gm. Wąchock, oznaczonej jako działka nr 504 o pow. 1,21 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Al. M. Piłsudskiego 51,026-110 Skarżysko-Kamienna na budowę linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z zabudową słupa niskiego napięcia i budową przewodu napowietrznego oraz wyprowadzenie kablowego przyłącza do dz. 445 w związku z planowaną inwestycją pn. „PBW przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Parszów 3 oraz nawiązania 15 kW w linii GPZ Podemłynek-Parszów”. W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

GNOŚ.6821.24.2019

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starachowice, oznaczonej jako działka nr 221/2 o pow. 0,4048 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z/s, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na realizacje inwestycji liniowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE dn315, dn160, dn110, dn90, dn63 przy ul.: Martenowskiej, Kościelnej, Górnej, Młynarskiej, Żeromskiego, Reja w miejscowości Starachowice”. W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

GNOŚ.6821.25.2019

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starachowice, oznaczonej jako działka nr 260/2 o pow. 0,1717 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z/s, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na realizacje inwestycji liniowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE dn315, dn160, dn110, dn90, dn63 przy ul.: Martenowskiej, Kościelnej, Górnej, Młynarskiej, Żeromskiego, Reja w miejscowości Starachowice”. W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu