Ster-Projekt <STER.WA> Nabycie udziałów w DRQ Sp. z o.o.

Ster-Projekt <STER.WA> Nabycie udziałów w DRQ Sp. z o.o. NABYCIE UDZIAŁÓW W DRQ SP. Z O.O. Warszawa, dnia 6 stycznia 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr 1/2004 Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A.(„Spółka”) informuje, iż w dniu 6 stycznia 2004 roku podpisana została z Grupą Onet.pl S.A. („Grupa Onet.pl”) Umowa Sprzedaży Udziałów („Umowa”) przez Grupę Onet.pl na rzecz Spółki 3.485 (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) udziałów w DRQ Sp. z o.o. („DRQ”) o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 85 % głosów na zgromadzeniu wspólników DRQ. Cena nabycia 85% udziałów w DRQ wynosi 36.255.342,47 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote czterdzieści siedem groszy). Realizacja Umowy jest jednym z celów emisji przeprowadzonej przez Spółkę jesienią 2003 r. Nabyte udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Pomiędzy Grupą Onet.pl a Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę nie istnieją żadne powiązania. Za podstawę uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wartość Umowy podpisanej w dniu dzisiejszym przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym Umowa ta spełnia jednocześnie kryterium umowy znaczącej. Do wiadomości: 1. GPW S.A. 2. PAP S.A. 3. aa. Data sporządzenia raportu: 06-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ