Ster-Projekt <STER.WA> WPROWADZENIE DO OBROTU AKCJI SERII G, OSTATNI DZIEŃ NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII G

Ster-Projekt <STER.WA> WPROWADZENIE DO OBROTU AKCJI SERII G, OSTATNI DZIEŃ NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII G WPROWADZENIE DO OBROTU AKCJI SERII G, OSTATNI DZIEŃ NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII G Warszawa, dnia 19 grudnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr 64/2003 Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2003 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 368/2003 postanowił dopuścić i wprowadzić z dniem 31 grudnia 2003 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.658.500 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, wyemitowanych na podstawie § 6 ust. 9 i 10 statutu Spółki oraz uchwały nr 32 Zarządu Spółki z dnia 10 września 2003 r., o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji Spółki i ich asymilacji w dniu 31 grudnia 2003 r. z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLSTRPR00014”. Jednocześnie Zarząd w dniu dzisiejszym powziął informację, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 369/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku wyznaczył na 30 grudnia 2003 roku dzień ostatniego notowania 5.658.500 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, wyemitowanych na podstawie § 6 ust. 9 i 10 statutu Spółki oraz uchwały nr 32 Zarządu Spółki z dnia 10 września 2003 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSTRPR00071”. Za Zarząd: Piotr Smólski - Prezes Zarządu Wojciech Kozłowski – Członek Zarządu Do wiadomości: 1. GPW S.A. 2. PAP S.A. 3. aa. Data sporządzenia raportu: 19-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ