Ster-Projekt <STER.WA> Znacząca umowa z Narodowym Bankiem Polskim

13-08-2002, 18:17

ZNACZĄCA UMOWA Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM

Warszawa, 13 sierpnia 2002 r.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Raport bieżący nr 34/2002

Zarząd Ster-Projekt S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 8.08.2002 r. pomiędzy Ster-Projekt S.A. a Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dostawa i instalacja serwerów Fujitsu Siemens, sprzedaż licencji i wdrożenie oprogramowania zarządzającego serwerem, przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie i wdrożenie projektu systemu wykonywania kopii zapasowych. Całkowita wartość Umowy netto wynosi 7 557 048,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści osiem).

Przy realizacji umowy obowiązują następujące kary umowne 1. SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości netto części wynagrodzenia dotyczącego poszczególnych zadań, za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku nieterminowego wywiązywania się z warunków gwarancji Sprzętu SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto uszkodzonego elementu Sprzętu za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku odstąpienia przez SPRZEDAJĄCEGO od umowy z przyczyn, za które KUPUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezależnie od prawa KUPUJĄCEGO do domagania się odszkodowania. 4. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy, z przyczyn, za które SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności, KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezależnie od prawa SPRZEDAJĄCEGO do domagania się odszkodowania. 5. KUPUJĄCY może domagać się odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

Do wiadomości: 1. GPW S.A. 2. PAP S.A. aa.

Data sporządzenia raportu: 13-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Ster-Projekt &lt;STER.WA> Znacząca umowa z Narodowym Bankiem Polskim