Stomil Sanok <STOM.WA> Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji.

24-02-2004, 17:06

Stomil Sanok <STOM.WA> Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji. ZAWIADOMIENIE O LICZBIE POSIADANYCH AKCJI.
Raport bieżący nr 8/2004
Zarząd Spółki STOMIL SANOK S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management SA o liczbie aktualnie posiadanych akcji Spółki, w związku ze sprzedażą akcji Spółki.
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art. 147 oraz art. 158a ust.3 pkt 2) lit.a) ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 49 z 2002 roku poz. 447 z późn. zmianami) zawiadamia w imieniu następujących funduszy inwestycyjnych:
1. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej,
o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 9,91% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki STOMIL SANOK SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych Pioneer'a zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.
Liczba obecnie posiadanych akcji Spółki przez w/w fundusze inwestycyjne Pioneer'a wynosi 336.591 akcji, co stanowi 9,91% kapitału zakładowego. Akcje te dają prawo do 336.591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Data sporządzenia raportu: 24-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Stomil Sanok &lt;STOM.WA&gt; Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji.