Etyczna Firma

Poznaj laureatów konkursu Etyczna Firma 2022

Poznaj laureatów konkursu Etyczna Firma 2022

23-03-2023, 20:00

Każda firma, która poważnie myśli o mocnej pozycji rynkowej i chce na nim odgrywać ważną rolę, musi stawiać w swoich planach zachowania etyczne na równi z zyskiem, przychodami, badaniami i rozwojem itd. Konkurs Etyczna Firma, jako jedyny spośród organizowanych w Polsce, już od 9 lat wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Jego celem jest promowanie tych wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji. Podstawowymi kryteriami konkursu są etyka i uczciwość, dlatego może w nim wziąć udział firma, która: •postępuje zgodnie z prawem i normami etycznymi; •odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych; •stosuje zasady uczciwej konkurencji; •buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami;•walczy z oszustwami i patologiami; •angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy. Do grona Etycznych Firm należą najlepsi. Przy wsparciu partnera merytorycznego — kancelarii PwC Legal przyjęliśmy rygorystyczne kryteria, które mają na celu weryfikację potencjalnych laureatów. Pierwszym etapem jest wypełnienie bardzo szczegółowej ankiety, w której pytamy zarówno procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmie oraz o podejście do ekologii, działalność prospołeczną i szkolenia dla pracowników. Do kolejnego etapu przechodzą organizacje, które przekroczą wymagany próg punktowy. Drugi etap konkursu polega na weryfikacji zgromadzonych informacji i wywiadzie w siedzibie zgłaszającej się firmy. Informacje przesłane przez przedsiębiorstwa zgłaszające się do 9. edycji Etycznej Firmy były weryfikowane i oceniane na podstawie kryteriów przygotowanych przez ekspertów kancelarii PwC Legal. Pod uwagę brano m.in. procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmach, kulturę organizacyjną nastawioną na promowanie zachowań etycznych, dostępne dla pracowników szkolenia oraz podejście przedsiębiorstw do tematów takich jak ekologia i działania społeczne. Tytuł Etycznej Firmy przede wszystkim wzmacnia wizerunek przedsiębiorstwa jako profesjonalnego, odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego. Prestiż jest tym większy, że grono laureatów jest bardzo wąskie. Ponadto laureaci mogą posługiwać się logo konkursu, umieszczając je w stopce e-maila czy na stronie internetowej. Udział w konkursie jest bezpłatny