Struktury nabierają przejrzystości

  • Ewa Bednarz
opublikowano: 19-10-2012, 00:00

Inwestorzy mają do wyboru osiem produktów. Zobacz ich wady i zalety

Jesień przyniosła pozytywne tendencje na rynku produktów strukturyzowanych. W ofercie bankowej jest ich obecnie dostępnych tylko osiem, ale konstrukcja większości z nich jest coraz bardziej zrozumiała nawet dla mało wprawnych inwestorów. Wszystkie też oferują stuprocentową ochronę kapitału w dniu wygaśnięcia umowy.

Najprostsze zasady mają Certyfikaty Bonus powiązane z indeksem WIG20 Deutsche Banku. Oferta przeznaczona jest dla inwestorów, którzy wierzą w poprawę koniunktury na warszawskiej GPW w ciągu najbliższych 18 miesięcy (na taki okres emitowane są papiery).

Każdy posiadacz certyfikatu będzie miał pełny udział we wzroście wskaźnika warszawskich blue chipów do wysokości 22 proc. Premia jest więc ograniczona. Zaletą oferty będzie jednak możliwość wcześniejszej odsprzedaży certyfikatów na GPW, co znacznie ułatwi wyjście z inwestycji w razie nagłej potrzeby.

Na tle rynku pozytywnie wyróżnia się również oferta Alior Banku, który przyjmuje zapisy na Inwestycję na 5+ bis. To również półtoraroczny produkt i również przeznaczony dla optymistów.

Zysk z niego będzie zależał od notowań kursów pięciu spółek o największym udziale w portfelu indeksu WIG20 (poza Pekao): KGHM, PKO BP, PGE, TP i PZU.

Zaletą oferty jest bardzo prosta konstrukcja wyliczania zysku, która zakłada przeprowadzenie trzech obserwacji. Jeżeli w trakcie każdej z nich wszystkie spółki znajdą się powyżej ustalonej bariery, będzie premia. W przeciwnym razie nie. Oferta Alior Banku wyróżnia się przede wszystkim (podobnie jak Deutsche Bank) bardzo czytelną kartą produktu, w której opisane są nie tylko zalety inwestycji, ale również wyliczone wszystkie rodzaje ryzyka.

Żaden klient po jej przejrzeniu — a jest znacznie bardziej przejrzysta i zwięzła niż OWU (które dla dociekliwych też są dostępne) — nie będzie czuł się oszukany. Być może to pierwsze symptomy reakcji na niedawny apel Komisji Nadzoru Finansowego, która negatywnie oceniła banki zachęcające do inwestycji w bardzo skomplikowane i ryzykowne produkty, zamiast do zakładania klasycznych lokat. Większość klientów nie rozgryza przecież na co dzień zawiłości opcji i innych produktów finansowych.

Żaden klient po przejrzeniu kart produktu Aliora i Deutsche Banku, które są przejrzyste i zwięzłe, nie będzie się czuł oszukany. Być może to pierwsze symptomy reakcji na niedawny apel Komisji Nadzoru Finansowego.

Kujesz Alior Bank: Inwestycja na 5+ bis

18-miesięczny produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie, z którego zysk będzie uzależniony od notowań KGHM, PKO BP, PGE, TP i PZU w każdym z trzech dni obserwacji. Jeżeli wszystkie kursy będą powyżej bariery 95-100 proc., zostanie naliczony kupon wysokości 4,5-5,5 proc., czyli maksymalny zysk może wynieść 13,5-16,5 proc. Minimalna wpłata to 3 tys. zł, opłata manipulacyjna wynosi 1,3-1,65 proc. Subskrypcja do 24 października.

+ Inwestycja przeznaczona dla giełdowych optymistów. Jej zaletą jest bardzo czytelna karta informacyjna

– Opłata manipulacyjna i opodatkowanie zysków

Bank Pocztowy: Światowi Giganci II

Dwuletni produkt strukturyzowany w formie polisy ubezpieczeniowej, z którego zysk będzie uzależniony od notowań akcji 20 globalnych spółek, m.in. Samsunga, Daimlera, Danona, Toyoty i Henkela. Zysk naliczany będzie codziennie, a jego wysokość będzie uzależniona od tego, czy wszystkie spółki znajdą się powyżej lub poniżej wyznaczonych barier. Minimalna wpłata to 3 tys. zł. Subskrypcja do 30 listopada.

+ Gwarantowany zysk wysokości 4 proc., brak opłaty manipulacyjnej i zwolnienie z podatku

– Kuszenie maksymalnym zyskiem wysokości 30 proc., który będzie trudny do osiągnięcia oraz skomplikowany sposób naliczania odsetek. Wysoka jest też opłata za zerwanie umowy — do 13,75 proc. (w zależności od momentu wyjścia z inwestycji).

BOŚ: Ropa Naftowa

Dwuletni produkt strukturyzowany, z którego zysk będzie zależał od notowań aktywnego kontraktu terminowego na ropę Brent notowanego na giełdzie ICE Futures Europe. Warunkiem naliczenia premii jest wzrost ceny surowca o ponad 9 proc. Premia będzie obliczana jako iloczyn współczynnika partycypacji (85-115 proc.) i stopy zwrotu z inwestycji w ropę pomniejszonej o 9 pkt proc., pod warunkiem że tak obliczona będzie większa od zera. Minimalna wpłata to 3 tys. zł. Subskrypcja do 23 października.

+ Proste zasady naliczania zysków, brak opłaty manipulacyjnej i zwolnienie z podatku

– Dostępność tylko dla posiadaczy konta w BOŚ oraz ograniczenie wysokości premii do 20 proc.

Deutsche Bank PBC: Certyfikat Bonus powiązany z indeksem WIG20

18-miesięczny produkt, z którego zysk zależy od wzrostu WIG20. Jeżeli wskaźnik nie osiągnie ani nie przekroczy 122 proc. wartości początkowej, premia będzie równa procentowemu wzrostowi notowań. W przeciwnym wypadku zysk wyniesie 1-3 proc. Minimalna wpłata to 1 tys. zł. opłata manipulacyjna 0,005 proc. Subskrypcja do 26 października.

+ Czytelna karta informacyjna, proste zasady naliczania premii i niski, ale gwarantowany, minimalny zysk

– Opłata manipulacyjna, opodatkowanie oraz ograniczenie wysokości premii do 21,99 proc.

Kredyt Bank: Lokata strukturyzowana (LVII)

Sześciomiesięczna lokata inwestycyjna, z której zysk będzie zależał od kursu USD/ PLN. Premia wysokości 11 proc. w skali roku będzie naliczana za każdy dzień, w którym zostaną spełnione dwa szczegółowe warunki, dotyczące przedziału wahań. W przypadku jego przekroczenia oprocentowanie od tego dnia do końca inwestycji wyniesie 0 proc. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, opłata za zerwanie umowy od 1 do 3 proc. (w zależności od momentu wyjścia z inwestycji). Subskrypcja do 22 października.

+ Proste zasady naliczania premii

– Opodatkowanie

PKO BP: Koszyk spółek motoryzacyjnych

Lokata strukturyzowana, z której zysk zależy od cen akcji Volkswagena, Hyundaia, BMW i Toyoty. Premia będzie średnią ze stóp zwrotu. Jeżeli wyniesie ona 32 proc. lub więcej, zysk będzie tej samej wysokości, jeżeli zawrze się między 0 a 32 proc., premia będzie równa wysokości średniej ze stóp zwrotu. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, opłata za zerwanie umowy 1,00- -1,75 proc. Subskrypcja do 9 listopada.

+ Bardzo prosta konstrukcja wyliczania zysku i niewysoka (jak na produkty tego typu) opłata za wcześniejsze wyjście z inwestycji

– Ograniczenie wysokości premii do 32 proc. w skali 3 lat i opodatkowanie

PZU Życie: Świat Zysków — Subskrypcja XXIX

Trzyletnia inwestycja, z której zysk zależy od zmian WIG20. Jeżeli wartość wskaźnika do końca umowy nie osiągnie ani nie przekroczy żadnego dnia 140 proc. wartości z 7 listopada, ubezpieczony otrzyma premię równą iloczynowi wzrostu wartości indeksu i udziału w zysku. Jeżeli w czasie trwania inwestycji wartość WIG20 będzie wyższa lub równa wartości 140 proc., otrzyma bonus równy iloczynowi kuponu 10 proc. i udziału w zysku. Minimalna wpłata to 5 tys. zł, opłata za zerwanie umowy 0,49 proc. (pobierana od iloczynu składki zainwestowanej oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu odpowiedzialności). Subskrypcja do 31 paździerika.

+ Bardzo prosta konstrukcja wyliczania zysku, gwarantowana premia i zwolnienie z podatku

– Długi horyzont inwestycyjny

Kredyt Bank, TUnŻ Warta: Surowce na Plus 2

18-miesięczna inwestycja zakładająca wzrost cen: ropy Brent, miedzi, kukurydzy, niklu i platyny. Zyk z niej będzie zależał od zachowania się cen surowców w całym okresie inwestycyjnym. Jeżeli cena żadnego nie wzrośnie o więcej niż 40 proc., premia będzie równa średniej arytmetycznej ze zmiany cen, maksymalnie 40 proc. Jeżeli cena dowolnego surowca wzrośnie o więcej, przyjmie się dla niego wartość 2 proc., a dla pozostałych rzeczywistą zmianę ceny. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, opłata manipulacyjna 2,5-2,75 proc. Za zerwanie umowy pobrane zostanie 1 proc. Subskrypcja do 29 października.

+ Bardzo prosta konstrukcja wyliczania zysku i zwolnienie z podatku

- Wysokie opłaty manipulacyjne

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bednarz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu