Strzelec <STRE.WA> Dopuszczenie do obrotu nowej emisji akcji serii G oraz obligacji zamiennych na akcje serii H nr 57/2003

Strzelec <STRE.WA> Dopuszczenie do obrotu nowej emisji akcji serii G oraz obligacji zamiennych na akcje serii H nr 57/2003 DOPUSZCZENIE DO OBROTU NOWEJ EMISJI AKCJI SERII G ORAZ OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII H NR 57/2003 "Browary Polskie BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie informują, że Emitent powziął w dniu dzisiejszym wiadomość, że na mocy decyzji nr DSPE/411/24/03/39/2003 z dnia 17 grudnia 2003 roku, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1) od 5.000.000 (pięciu milionów) do 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 października 2003 roku. oraz 2) od 3 (trzech) do 468.750 (czterystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu)obligacji na okaziciela spółki Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H spółki Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 grudnia 2003 roku. Data sporządzenia raportu: 17-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ