Strzelec <STRE.WA> Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G nr 6/2004

Strzelec <STRE.WA> Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G nr 6/2004 PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SERII G NR 6/2004 Zarząd Spółki "Browary Polskie BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2004 roku na mocy pkt. 3.1.10.4. Prospektu podjął uchwałę nr 3/01/2004 w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G o następującej treści: Uchwała numer 3/01/2004 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 30 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o pkt. 3.1.10.4. Prospektu Emisyjnego dokonuje przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G do dnia 2 lutego 2004 roku do godz. 12.00 W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Prospektu Emisyjnego: - zewnętrzna strona okładki: Było: "Otwarcie Subskrypcji Akcji serii G i rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku, a zamknięcie Subskrypcji i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku." Jest: "Otwarcie Subskrypcji Akcji serii G i rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku, a zamknięcie Subskrypcji i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 2 lutego 2004 roku o godz. 12:00." - pkt. 3.1.10.4. Było: "...Na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 2/01/2004 wyznaczono następujące terminy Subskrypcji i zapisywania się na Akcje serii G: · otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku, · zapisy na akcje będą przyjmowane od 29 stycznia 2004 roku do 30 stycznia 2004 roku, · zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku." Jest: "...Na mocy Uchwał Zarządu Spółki nr 2/01/2004 i 3/01/2004 wyznaczono następujące terminy Subskrypcji i zapisywania się na Akcje serii G: · otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku, · zapisy na akcje będą przyjmowane od 29 stycznia 2004 roku do 2 lutego 2004 roku do godz. 12:00, · zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 2 lutego 2004 roku o godz. 12:00." - pkt. 3.1.10.10. Było: "...Środki pieniężne stanowiące wpłatę na Akcje serii G muszą wpłynąć na rachunek Oferującego wskazany w formularzu zapisu w pełnej wysokości do dnia 30 stycznia 2004 roku." Jest: "...Środki pieniężne stanowiące wpłatę na Akcje serii G muszą wpłynąć na rachunek Oferującego wskazany w formularzu zapisu w pełnej wysokości do dnia 2 lutego 2004 roku do godz. 12:00." Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ