Strzelec <STRE.WA> Zmiana terminów subskrypcji Akcji serii G nr 1/2004

Strzelec <STRE.WA> Zmiana terminów subskrypcji Akcji serii G nr 1/2004 ZMIANA TERMINÓW SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G NR 1/2004 Zarząd Spółki "Browary Polskie BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2004 roku na posiedzeniu w Krakowie podjął uchwałę nr 2/01/2004 w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G o następującej treści: Uchwała numer 2/01/2004 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 22 stycznia 2004 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o: - pkt. 6 Uchwały numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r., - pkt. 9 Uchwały nr 3/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 17 grudnia 2003 r. oraz - pkt. 9 Uchwały nr 4/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 18 grudnia 2003 r., dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Akcji serii G ustalone w Uchwałach numer 1/12/2003, 3/12/2003 oraz 4/12/2003, następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Akcji serii G: 1) proces budowania księgi popytu prowadzony będzie w dniu 28 stycznia 2004 roku do godz. 17:00; 2) cena emisyjna Akcji serii G ogłoszona zostanie w dniu 28 stycznia 2004 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 3) zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 28 stycznia 2004 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 4) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku; 5) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 29 stycznia 2004 roku do 30 stycznia 2004 roku; 6) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku; 7) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 8) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia Publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 9) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji Akcji serii G. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Prospektu Emisyjnego: - zewnętrzna strona okładki: Było: "Otwarcie Subskrypcji Akcji serii G i rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 28 stycznia 2004 roku, a zamknięcie Subskrypcji i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku." Jest: "Otwarcie Subskrypcji Akcji serii G i rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku, a zamknięcie Subskrypcji i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku." - pkt. 3.1.10.4. Było: "...Na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 4/12 wyznaczono następujące terminy Subskrypcji i zapisywania się na Akcje serii G: · otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 28 stycznia 2004 roku, · zapisy na akcje będą przyjmowane od 28 stycznia 2004 roku do 30 stycznia 2004 roku, · zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku." Jest: "...Na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 2/01/2004 wyznaczono następujące terminy Subskrypcji i zapisywania się na Akcje serii G: · otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku, · zapisy na akcje będą przyjmowane od 29 stycznia 2004 roku do 30 stycznia 2004 roku, · zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku." - pkt. 3.1.10.6. Było: "...Proces budowania księgi popytu prowadzony będzie od 26 stycznia 2004 roku do 27 stycznia 2004 roku." Jest: "...Proces budowania księgi popytu prowadzony będzie w dniu 28 stycznia 2004 roku do godz. 17:00." Było: "...Zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 27 stycznia 2004 r. po zakończeniu terminu budowania Księgi Popytu. Liczba Akcji serii G w zaproszeniu skierowanym do inwestora nie może być większa niż liczba akcji w deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji serii G złożonej przez inwestora w ramach budowania Księgi Popytu." Jest: "...Zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 28 stycznia 2004 r. po zakończeniu terminu budowania Księgi Popytu. Liczba Akcji serii G w zaproszeniu skierowanym do inwestora nie może być większa niż liczba akcji w deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji serii G złożonej przez inwestora w ramach budowania Księgi Popytu." - pkt. 3.1.10.10. Było: "...Środki pieniężne stanowiące wpłatę na Akcje serii G muszą wpłynąć na rachunek Oferującego wskazany w formularzu zapisu w pełnej wysokości do dnia 19 grudnia 2003 roku." Jest: "...Środki pieniężne stanowiące wpłatę na Akcje serii G muszą wpłynąć na rachunek Oferującego wskazany w formularzu zapisu w pełnej wysokości do dnia 30 stycznia 2004 roku." - pkt. 5.8.1. Było: "5.8.1. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Uchwała numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 1 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 uchwala następujące warunki Emisji Akcji serii G: 1) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 18 grudnia 2003 roku; 2) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 18 grudnia 2003 roku do 19 grudnia 2003 roku; 3) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 grudnia 2003 roku; 4) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 5) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 6) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji. Uchwała numer 3/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 17 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o pkt. 6 Uchwały Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Akcji serii G ustalone w Uchwale numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G, następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Akcji serii G: 1) proces budowania księgi popytu prowadzony będzie od 17 grudnia 2003 roku do godziny 17:00 w dniu 18 grudnia 2003 roku; 2) cena emisyjna Akcji serii G ogłoszona zostanie w dniu 18 grudnia 2003 roku; 3) zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 18 grudnia 2003 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 4) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 grudnia 2003 roku o godzinie 9:00; 5) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 19 grudnia 2003 roku od godziny 9:00 do godziny 18:00 w dniu 19 grudnia 2003 roku; 6) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 grudnia 2003 roku o godzinie 18:00; 7) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 8) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia Publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 9) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji Akcji serii G". Uchwała numer 4/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 18 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o pkt. 6 Uchwały numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r. oraz w oparciu o pkt. 9 Uchwały nr 3/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 17 grudnia 2003 r. dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Akcji serii G ustalone w Uchwałach numer 1/12/2003 oraz 3/12/2003, następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Akcji serii G: 1) proces budowania księgi popytu prowadzony będzie od 26 stycznia 2004 roku do 27 stycznia 2004 roku; 2) cena emisyjna Akcji serii G ogłoszona zostanie w dniu 27 stycznia 2004 roku; 3) zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 27 stycznia 2004 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 4) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 28 stycznia 2004 roku; 5) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 28 stycznia 2004 roku do 30 stycznia 2004 roku; 6) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku; 7) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 8) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia Publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 9) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji Akcji serii G". Jest: "5.8.1. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Uchwała numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 1 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 uchwala następujące warunki Emisji Akcji serii G: 1) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 18 grudnia 2003 roku; 2) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 18 grudnia 2003 roku do 19 grudnia 2003 roku; 3) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 grudnia 2003 roku; 4) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 5) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 6) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji. Uchwała numer 3/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 17 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o pkt. 6 Uchwały Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Akcji serii G ustalone w Uchwale numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G, następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Akcji serii G: 1) proces budowania księgi popytu prowadzony będzie od 17 grudnia 2003 roku do godziny 17:00 w dniu 18 grudnia 2003 roku; 2) cena emisyjna Akcji serii G ogłoszona zostanie w dniu 18 grudnia 2003 roku; 3) zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 18 grudnia 2003 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 4) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 grudnia 2003 roku o godzinie 9:00; 5) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 19 grudnia 2003 roku od godziny 9:00 do godziny 18:00 w dniu 19 grudnia 2003 roku; 6) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 19 grudnia 2003 roku o godzinie 18:00; 7) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 8) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia Publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 9) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji Akcji serii G". Uchwała numer 4/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 18 grudnia 2003 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o pkt. 6 Uchwały numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r. oraz w oparciu o pkt. 9 Uchwały nr 3/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 17 grudnia 2003 r. dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Akcji serii G ustalone w Uchwałach numer 1/12/2003 oraz 3/12/2003, następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Akcji serii G: 1) proces budowania księgi popytu prowadzony będzie od 26 stycznia 2004 roku do 27 stycznia 2004 roku; 2) cena emisyjna Akcji serii G ogłoszona zostanie w dniu 27 stycznia 2004 roku; 3) zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 27 stycznia 2004 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 4) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 28 stycznia 2004 roku; 5) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 28 stycznia 2004 roku do 30 stycznia 2004 roku; 6) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku; 7) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 8) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia Publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 9) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji Akcji serii G". Uchwała numer 2/01/2004 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjęta w dniu 22 stycznia 2004 r. na posiedzeniu w Krakowie w sprawie szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, wpisanej do KRS pod numerem 0000047106 w oparciu o: - pkt. 6 Uchwały numer 1/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 1 grudnia 2003 r., - pkt. 9 Uchwały nr 3/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 17 grudnia 2003 r. oraz - pkt. 9 Uchwały nr 4/12/2003 Zarządu "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. podjętej w dniu 18 grudnia 2003 r., dokonuje zmiany szczegółowych warunków Emisji Akcji serii G w ten sposób, że zastępuje szczegółowe warunki Emisji Akcji serii G ustalone w Uchwałach numer 1/12/2003, 3/12/2003 oraz 4/12/2003, następującymi szczegółowymi warunkami Emisji Akcji serii G: 1) proces budowania księgi popytu prowadzony będzie w dniu 28 stycznia 2004 roku do godz. 17:00; 2) cena emisyjna Akcji serii G ogłoszona zostanie w dniu 28 stycznia 2004 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 3) zaproszenia do zapisywania się na Akcje serii G będą kierowane do inwestorów w dniu 28 stycznia 2004 roku po zakończeniu terminu budowania księgi popytu; 4) otwarcie Subskrypcji nastąpi w dniu 29 stycznia 2004 roku; 5) zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane od 29 stycznia 2004 roku do 30 stycznia 2004 roku; 6) zamknięcie Subskrypcji nastąpi w dniu 30 stycznia 2004 roku; 7) Zarząd jako metodę i kryterium przydziału Akcji serii G lub odstąpienia od dokonania przydziału ustala tryb uznaniowy z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego; 8) przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w ciągu 7 dni od zamknięcia Publicznej Subskrypcji. Zarząd przydzieli akcje według własnego uznania. Przydzielenie Akcji serii G w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu; 9) Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany uchwalonych warunków Emisji Akcji serii G". Data sporządzenia raportu: 22-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ