Swarzedz <ZEDZ.WA> 72/2003 podpisanie umowy umowy handlowej przez JFM S.A.

Swarzedz <ZEDZ.WA> 72/2003 podpisanie umowy umowy handlowej przez JFM S.A. 72/2003 PODPISANIE UMOWY UMOWY HANDLOWEJ PRZEZ JFM S.A. Zarząd Swarzędz Meble S.A., na podstawie uzyskanej informacji, podaje do wiadomości, iz w dniu 17.12.2003 r. pomiędzy spółką zależną - Jarocińskie Fabryki Mebli S.A. (Dostawca) a firmą NDI S.A. (Generalny Podwykonawca) zawarta została umowa na produkcję i dostawę mebli na wyposażenie hotelu Sheraton w Krakowie. Wartość transakcji wynosi 1 047 993,25 zł netto. Termin realizacji umowy ustalony został na okres 01 - 28.02.2004 r. W umowie zastrzeżono kary umowne dla Dostawcy : - w przypadku odstąpienia od umowy Generalnego Podwykonawcy z winy dostawcy w wysokości 10 % wartości umowy, - z tytułu nieterminowych dostaw w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10 % wartości umowy. Ponadto ustalono karę umowną dla Generalnego Podwykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy, w przypadku odstąpienia przez niego z przyczyn niezależnych od Dostawcy. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta. Data sporządzenia raportu: 18-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ