Swiecie <CELA.WA> RB 2/2004

Swiecie <CELA.WA> RB 2/2004 RB 2/2004 Frantschach Świecie SA R a p o r t b i e ż ą c y nr 2/2004 w sprawie oświadczenia Spółki dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 1 Uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r., zmienionej uchwałą z dnia 20 listopada 2002 r., Zarząd Frantschach Świecie S.A. oświadcza, że w Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego zawarte w załączniku do uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r., zmienionej uchwałą z dnia 20 listopada 2002 r. zatytułowanym "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.", z wyjątkiem następujących zasad: 1. Zasady 28, w której miejsce stosowany jest przyjęty w Spółce od wielu lat mechanizm uczestnictwa w Radzie Nadzorczej członków reprezentujących pracowników Spółki. Zgodnie z par. 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej przy czym 1/3 członków spośród osób wybranych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki. Historycznie ukształtowany udział przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej zapewnia uczestnictwo w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą osób nie związanych z inwestorem branżowym, do którego od momentu prywatyzacji Spółki należy większość jej akcji. 2. Zasady 38, w której miejsce stosowane są obowiązujące w ramach Grupy Frantschach instrumenty finansowej motywacji członków zarządów spółek oraz powszechna praktyka ustalania wysokości wynagrodzenia nowo angażowanych członków zarządów w drodze negocjacji uwzględniających kwalifikacje i doświadczenie kandydata, sytuację na rynku pracy, pozycję spółki, a także poziom wynagrodzeń w spółkach Grupy Frantschach w innych krajach. 3. Zasady 39 w części dotyczącej ujawnienia wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu, której stosowanie mogłoby naruszyć honorowaną przez Spółkę ochronę prywatności pracowników. 4. Zasady 42, która może zostać naruszona, jeżeli termin zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółek Grupy Frantschach, nie pokrywałby się z terminem dotyczącym Spółki, o którym mowa w tej Zasadzie. 5. Zasady 47 w części dotyczącej udostępniania przedstawicielom mediów informacji na temat bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwienia im obecności na walnych zgromadzeniach. Ze względu na ochronę swojej pozycji konkurencyjnej Spółka przestrzega obowiązki informacyjne spółek publicznych w zakresie określonym przepisami prawa, nie widząc uzasadnienia dla wykraczania poza te ramy. Umożliwienie obecności przedstawicieli mediów na walnych zgromadzeniach leży w kompetencjach przewodniczących zgromadzeń i, jako takie, wykracza poza uprawnienia Zarządu. Data sporządzenia raportu: 03-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ