Czytasz dzięki

Syndyk ISD Huty Częstochowa złożył wniosek o jego odwołanie

  • PAP
opublikowano: 11-09-2019, 12:00

Syndyk upadłej spółki ISD Huta Częstochowa złożył do częstochowskiego sądu wniosek o jego odwołanie – ze względów zdrowotnych. Syndyk złożył ów wniosek przed podjęciem decyzji ws. wyboru dzierżawcy przedsiębiorstwa, na co w poniedziałek zgodził się sąd.

W poniedziałek częstochowski sąd na kilkugodzinnym posiedzeniu wysłuchiwał oferentów zainteresowanych dzierżawą majątku ISD Huty Częstochowa. Wcześniej, 4 września, ogłosił upadłość likwidacyjną tej spółki, oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z pominięciem postępowania upadłościowego (tzw. pre-pack).

Czytaj poniedziałkowy artykuł "PB z">>Ceny za Hutę Częstochowa biją rekordy

Podczas poniedziałkowego wysłuchania swoje oferty przedstawiły spółki Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska (spółka Corween Investments nie złożyła oferty dzierżawy). Obie miały półtorej godziny na przedstawienie oferty i przedłożenie dowodów potwierdzających wiarygodność składanych deklaracji co do uruchomienia produkcji.

W następstwie tego, biorąc pod uwagę potrzebę niezwłocznego uruchomienia produkcji w ISD Hucie Częstochowa przed zimą, sędzia-komisarz wyraziła zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa na czas określony 12 miesięcy z zastrzeżeniem prawa jego pierwokupu na rzecz dzierżawcy.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego osobę ewentualnego dzierżawcy wybiera syndyk, który prowadzi postępowanie upadłościowe pod nadzorem sędziego-komisarza. Syndyk Mieczysław Radecki we wtorek sygnalizował PAP, że zamierza podjąć decyzję jeszcze tego samego dnia, a w środę poinformować o niej sąd.

W środę syndyk Radecki przekazał jednak PAP, że z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia trafił do szpitala na badania, co wymusiło złożenie do sądu wniosku o odwołanie syndyka; w tej sytuacji nie może więc podejmować decyzji. Rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz potwierdził, że taki wniosek trafił do sądu; sędzia-komisarz nie zdecydowała jednak jeszcze w jego sprawie.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca br. Na początku lipca zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu wyraził drugi z dwóch głównych wierzycieli huty; inwestor jednak przekazał, że jego oferta była uwarunkowana przyjęciem jej przed wnioskiem o rozpoczęcie procesu likwidacji. Następnie sąd powołał tymczasowego nadzorcę spółki.

28 sierpnia do sądu wpłynęła modyfikacja wniosku dłużnika – o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (pre-pack) na rzecz spółki Sunningwell International Polska. Tego dnia wniosek o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie pre-packu złożyła też powołująca się na status wierzyciela spółka Corween Investments, działająca w ramach grupy Liberty Group. Nadto ofertę zakupu i dzierżawy huty złożyła spółka Cognor Holding.

Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu sąd wyjaśniał, że nie mógł zatwierdzić pre-packu na rzecz Corween Investments – choć bowiem spółka potwierdziła posiadanie środków na nabycie huty stwierdzono, że – wbrew procedurze – nie jest ona jej wierzycielem; nie posiadała też jeszcze uprzedniej zgody UOKiK na koncentrację. Spółka Sunningwell International Polska nie udowodniła posiadania środków na zakup huty.

W tej sytuacji sąd zdecydował w środę o ogłoszeniu upadłości ISD Huty Częstochowa na zasadach ogólnych. Akcentował, że rozwiązanie również umożliwia zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa, poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy. Na poniedziałek sędzia-komisarz wyznaczyła wysłuchanie oferentów zainteresowanych dzierżawą.

Zgodnie z wiedzą sądu ISD Huta Częstochowa nie prowadzi produkcji, jednak sposób zabezpieczenia majątku i możliwości produkcyjnych pozwala na wznowienie produkcji w okresie około miesiąca. Pracownicy od maja br. przebywają na tzw. postojowym za wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia.

Syndyk przedstawił oferentom uzgodniony w porozumieniu z zarządem upadłej spółki plan wznowienia produkcji z początkiem października br. Oszacowano koszty uruchomienia produkcji na ok. 60–80 mln zł.

Z materiałów sporządzonych przez biegłego wynika, że wartość przedsiębiorstwa bez aktywów obrotowych i praw do emisji CO2 to blisko 188 mln zł, natomiast powiększona o wartość materiałów niebędących surowcami i złomem (głównie części zamienne) – 230 mln zł. Przyczyny złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie leżą po stronie urządzeń, technologii procesów produkcji czy kwalifikacji i zasobów ludzkich.

Biegły wskazał też, że ISD Huta Częstochowa ma 85 proc. udział w rynku stali grubej. To zakład z nowoczesnym parkiem maszynowym i ponadstuletnią tradycją. Z chwilą ogłoszenia upadłości zatrudniał 1188 pracowników. 4 września sąd podjął decyzję umożliwiającą syndykowi uruchomienie dla pracowników środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Według związków podstawową przyczyną problemów ISD Huty Częstochowa stał się brak kapitału obrotowego na zakup surowców (złomu, surówki, żelazostopów) i wznowienie produkcji. Właściciel, czyli ISD, poinformował związki, że nie ma odpowiednich środków. Właścicielem huty od 2005 r. jest Związek Przemysłowy Donbasu (ISD).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane