Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

  • Materiał partnera
opublikowano: 14-05-2018, 16:12
aktualizacja: 14-05-2018, 16:15

Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego – zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim.

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego – zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład któ- rego wchodzą nieruchomości, budynki i urządzania.

2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny sprzedaży, nie niższej jak 37.782.670,00 zł netto (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) składać należy w terminie do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-729), ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 46/14” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 3.778.267,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w BZ WBK 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.

4. Komisyjne otwarcie oferty odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku, godz. 12.15, w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań. Przy komisyjnym otwarciu ofert obecni mogą być przedstawiciele oferentów, upadłego oraz wierzycieli.

5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka lub odstą- pienia przez niego od sprzedaży.

6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

7. Z Regulaminem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00 oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej www.kancelariagrenda.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu