Syndyk masy upadłości Centrum Dystrybucji "SOK-POL II" zaprasza do składania pisemnych ofert zakupu w ośmiu konkursach na sprzedaż ruchomości

  • Materiał partnera
opublikowano: 11-04-2018, 16:16
aktualizacja: 11-04-2018, 16:29

Pisemne oferty do każdego z konkursów, należy składać w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych kopertach z opisem VIII GUp 376117 Konkurs ofert nr (ze wskazaniem numeru konkursu od 1 do 8)" i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ!!!" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godziny 10:45 (decyduje data i godzina wpływu oferty), na adres lukasz Zagórski - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego,31-047 Kraków, ul. Józefa Sarego2 Ili piętro.

Otwarcie ofert, przeprowadzenie ewentualnych licytacji i rozstrzygnięcie konkursów nastąpi również w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Józefa Sarego 2 na łłl piętrze w dniu 26 kwietnia 2018 r. w następujących godzinach:

Konkurs 1 Samochód ciężarowy MAN 10.163 L 2000 z 1999 roku, nr rej. KR 187GV, cena wywoławcza 8800,00 zł brutto, godzina 11:00

Konkurs 2 Samochód ciężarowy Iveco Daily 50C1SV z 2009 roku, nr rej. KR 989JV, cena wywoławcza 18 200,00 zł brutto, godzina 11:15

Konkurs 3 Samochód ciężarowy Skoda Fabia VAN z 2014 roku, nr rej. KR 400XH, cena wywoławcza 14 500,00 zł brutto,godzina 11:30

Konkurs 4 Samochód ciężarowy Iveco Daily 35C12/ZF z 2007 roku, nr rej. KR 737MH, cena wywoławcza 18 500,00zł brutto,godzina 12:00

Konkurs 5 Samochód ciężarowy Iveco Daily 35C12/ZF z 2007 roku, nr rej. KR 736MH, cena wywoławcza 16000,00zł brutto,godzina 12:15

Konkurs 6 Samochód ciężarowy Iveco Daily 35C12/ZF z 2007 roku, nr rej. KR 735MH, cena wywoławcza 18 200,00 zł brutto, godzina 12:30

Konkurs 7 Wózek widłowy - paleciak elektryczny, model Kompact, rok produkcji 2002, cena wywoławcza 2 500,00 zł brutto, godzina 12:45

Konkurs 8 Wózek widłowy elektryczny, Pramac GX12125 , rok produkcji 2011, cena wywoławcza 6500,00 zł brutto, godzina 13:00.

Warunkiem uczestnictwa w każdym konkursie i ewentualnej licy1acji jest wpłacenie w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r., najdalej do godziny 10:30 kaucji w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100,) na rachunek bankowy masy Centrum Dystrybucji .SOK-POLli" Marcin Pocięgiel i Jacek Pocięgiel Spółka jawnaw upadłości, 31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 130/407, w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 54 1090 2590 0000 0001 3529 3849 (decyduje data i godzina zaksięgowania wpłaty na koncie masy). W tytule przelewu należy podać .Kaucja Konkurs Ofert nr (ze wskazaniem numeru konkursu)".

Podstawą prawną sprzedaży ruchomości jest art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 7 grudnia 2016 r.Dz.U. z 2016, poz. 2171) ze zmianami i inne właściwe przepisy prawa.

W przypadku dwóch lub większej ilości ofert w danym konkursie, syndyk przeprowadzi z obecnymi oferentami lub telefonicznie, ustne licytacje w celu wyłonienia najlepszej oferty. W przypadku braku zapłaty przez oferenta, którego oferta została wybrana pełnej ceny na rachunek bankowy masy w terminie do dnia 10 maja 2018 r., wpłacona kaucja przepada na rzecz masy upadłości.

Informacje o warunkach sprzedaży, w szczególności regulaminie konkursów ofert, określającym również wymogi formalne ofert oraz zasady ewentualnych licy1acji, dostępne sąw ofercie sprzedaży umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl, udzielane będą również telefonicznie pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na Ili piętrze, a przede wszystkim pocztą elektroniczną e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Samochód cię arowy Skoda Fabia VAN (Konkurs nr 3), można oglądać od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 21:00, a w niedzielę od 10:00 do 20:00, na podziemnym parkingu strzeżonym w Galerii Kazimierz, przy ul. Podgórskiej 34 w Krakowie. Otwarcie i uruchomienie pojazdupo wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu: 601 472 718.

Pozostałe ruchomości w postaci pięciu samochodów ciężarowych (Konkursy nr 1, 2, 4, 5, 6) i dwóch wózków widłowych (Konkursy nr 7 i 8) można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, na terenie spółki SOK-POL li Sp. z o.o. przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie. Otwarcie i uruchomienie pojazdów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Marcinem pod numerem telefonu: +48 731 700026, ewentualnie z biurem syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty bez przeprowadzania licy1acji, jak również unieważnienia konkursów ofert bez podania przyczyny.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu