Czytasz dzięki

Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej

Komunikat partnera
opublikowano: 31-10-2017, 12:32
aktualizacja: 31-10-2017, 12:33

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 602 udziałów w Spółce Firma Drobiarska Sp. z o.o., za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 15.798.400,00 zł netto (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Przedmiot sprzedaży stanowią 602 udziały w Spółce Firma Drobiarska Sp. z o.o., określone i wycenione w „Oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” z dnia 17 stycznia 2017 r. oraz w „Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Firma Drobiarska Sp. z o.o.” z dnia 3 stycznia 2017 r. sporządzonych przez biegłego sądowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło.

2. Bezwarunkowe oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Barłożni Wolsztyńskiej (udziały w Firmie Drobiarskiej Sp. z o.o.) – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 67/14”.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.

4. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w BZ WBK 43 1090 2590 0000 0001 3436 2750.

5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. Z wyceną przedsiębiorstwa oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane