Czytasz dzięki

Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

Komunikat partnera
opublikowano: 20-08-2020, 16:09

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 5 233 m2, działka nr 231/4, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/ 00104514/9;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 210 m2, działka nr 231/14, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00142892/0;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 565 m2, działka nr 231/15, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00119673/ 9;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 307 m2, działka nr 231/16, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00277402/4;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 516 m2, działka nr 231/19, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/ 00124204/9;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 436 m2, działka nr 231/20, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00144280/1;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 6 749 m2, działka nr 231/29, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00162783/ 9;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 441 m2, działka nr 231/35, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00277403/1;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 6 074 m2, działka nr 231/64, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00146225/2;

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 395 m2, działka nr 231/77 oraz 231/78, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00163511/9 (na nieruchomości znajduje się stacja gazowa);

• Nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 043 m2, działka nr 231/46 położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00167417/8;

• Budynku magazynowego o powierzchni 16 900,67 położonego na działkach nr 231/4, 231/14, 231/15, 231/16, 231/19, 231/20, 231/29, 231/35, 231/64, 231/65, 231/77, 231/78, 231/46 w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 8 232 000,00 zł (osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 6 października 2020 roku, godzina 10:00. Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 1 października 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 151/19 – nie otwierać do dnia 6 października 2020 r., godzina 10:00” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 1 października 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w banku Santander Bank Polska SA o numerze 75 1090 1304 0000 0001 3442 4543 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi – sygn. akt XIV GUp 151/19” (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy ). Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37 oraz w biurze syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. Wigury 30a lok. 11. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane