Syndyk masy upadłości SFK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza przetarg pisemny

Materiał partnera
opublikowano: 25-09-2017, 12:57
aktualizacja: 25-09-2017, 12:59

Syndyk masy upadłości SFK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wybór nabywcy wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład masy upadłości upadłego: 

a)     znak towarowy „Specjaliści RTV/AGD” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod nr 256994,

b)      strona internetowa www.specrtvagd.pl,

c)      strona internetowa www.sfk.pl,

d)     domena foto-elita.com.pl,

e)      domena foto-elita.pl,

f)       domena sfk.com.pl,

g)      domena sfk.pl,

h)      domena specjaliscirtvagd.com,

i)        domena specjaliscirtvagd.com.pl,

j)        domena specjaliscirtvagd.pl,

k)      domena specrtvagd.com,

l)        domena specrtvagd.com.pl,

m)    domena specrtvagd.pl,

n)      znak słowno-graficzny Sfera Komputera solidna firma komputerowa;

o)      domena sferakomputera.pl;

p)      domena sferakomputera.com.pl;

q)    domena sferakomputera.eu; 

Cena wywoławcza wynosi 50 701,25 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden 25/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 14 1240 4719 1111 0010 7292 0201 wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy 00/100 złotych) w terminie do dnia 27 października 2017 r.

Oferty pisemne należy składać w Kancelarii Syndyka w Krakowie Karol Tatara Syndyk Masy Upadłości, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, 31-524 Kraków do dnia 27.10.2017 r. do godziny 17:00 Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii Syndyka wpłynie do dnia 27.10.2017 r. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie – opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup wartości niematerialne i prawne w postępowaniu upadłościowym SFK sp. z o.o. w upadłości, VIII GUp 99/17/S – NIE OTWIERAĆ”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 30.10.2017 r. w Kancelarii Syndyka w Krakowie Karol Tatara Syndyk Masy Upadłości, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, 31-524 Kraków o godz. 12:00.

Z operatem szacunkowym można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje), w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym ((12) 634 52 92) lub mailowo sfk@upadlosc.eu.

Warunki Przetargu opublikowane są na stronie internetowej: http://www.dawro.pl/sfk

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu