Syndyk masy upadłości XSystem S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

  • Komunikat partnera
opublikowano: 09-09-2021, 14:25

a) prawa własności do autorskiego oprogramowania o nazwie „ACCELO”, pozwalającego na kompleksową obsługę przedsiębiorstw w obszarze archiwizowania, skanowania, przetwarzania i obiegu dokumentów za łączną cenę stanowiącą nie mniej niż 25,00% wartości oszacowania, tj. za sumę 367 027,00 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i 00/100 gr) netto;

b) prawo własności do oprogramowania OCR 03.03.00 XDMS, którego producentem jest firma ABBYY (największy producent OCR na świecie), tj. oprogramowania służącego do świadczenia usług skanowania z ekstrakcją danych bezpośrednio z dokumentów źródłowych, ściśle związanego ze sprzedażą ww. oprogramowania ACCELO (ekstrakcja danych bezpośrednio do systemu ACCELO), o limicie blisko 4 mln skanów możliwych nadal do wykorzystania za łączną cenę, stanowiącą nie mniej niż 25,00% wartości oszacowania, tj. 22 500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych i 00/100 gr) netto,

tj. łącznie za cenę nie niższą niż 389 527,00 złotych netto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i 00/100 gr).

Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% minimalnej ceny zakupu na poniższy rachunek bankowy funduszy masy upadłości XSystem S.A. w upadłości:

96 1090 1304 0000 0001 3627 5410

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 01 października 2021 r. do godz. 15:00 na adres Kancelarii syndyka masy upadłości XSystem S.A. w upadłości, tj.: Kancelaria Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź z napisem: „Oferta zakupu prawa własności do oprogramowania „ACCELO”, wraz z oprogramowaniem wspierającym OCR” – decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję odbędzie się w dniu w dniu 04 października 2021 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka, położonej przy ulicy Suwalskiej 25/27 w Łodzi.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wraz z pełną dokumentacją oferowanego oprogramowania wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości XSystem S.A. w upadłości, tj. w Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, przy ul. ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz ustalanie terminu oględzin dokumentacji udzielane są pod numerem telefonu 728 123 430 oraz pod adresem e-mail: ajankowski@syndykjankowski.pl.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo upadłościowe oraz Postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 02 września 2021 roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane