Szeptel <SZEP.WA> Informacja o nabyciu wierzytelności - Raport bieżący Nr 8/2004

Szeptel <SZEP.WA> Informacja o nabyciu wierzytelności - Raport bieżący Nr 8/2004 INFORMACJA O NABYCIU WIERZYTELNOŚCI - RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2004 Zarząd SZEPTEL SA informuje, że w dniu 28.01.2004 roku do spółki wpłynęła informacja od Spółki Inwest Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nabyciu od Spółki Media Net Interactive Sp. z o.o. wierzytelności w kwocie 1.829.518,92 zł., (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych i 92/100) stanowiącej 9% wierzytelności przysługującej Spółce MNI Sp. z o.o. wobec SZEPTEL SA a nabytej od Banku Polska Kasa Opieki SA. Zgodnie z porozumieniem zawartym z SZEPTEL SA w dniu 27.01.2004 roku, Spółka Inwest Logistics Sp. z o.o., wypełniając zobowiązania zawarte w porozumieniu z dnia 15.09.2003 roku między MNI Sp. z o.o. a SZEPTEL SA , zobowiązała się do objęcia 360 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii "J" po cenie 2,50 zł. za akcję w podwyższonym kapitale akcyjnym SZEPTEL SA. Prezesem Zarządu Spółki Inwest Logistics Sp. z o.o. jest Pan Mariusz Piotr Pilewski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu SZEPTEL SA. Działalność Spółki Inwest Logistics Sp. z o.o. nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do SZEPTEL SA. Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ