Szeptel <SZEP.WA> Zawiadomienie o zbyciu części wierzytelności - Raport bieżący Nr 6/2004

Szeptel <SZEP.WA> Zawiadomienie o zbyciu części wierzytelności - Raport bieżący Nr 6/2004 ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU CZĘŚCI WIERZYTELNOŚCI - RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2004 Zarząd SZEPTEL SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka Media Net Interactive Sp. z o.o. przesłała do SZEPTEL SA zawiadomienie o zbyciu części wierzytelności przysługującej jej wobec SZEPTEL SA a nabytej od Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie w dniu 24.12.2003 roku w łącznej kwocie 20.327.987,98 zł. W w/w zawiadomieniu Media Net Interactive Sp. z o.o. informuje, że: 1. w dniu 23.01.2004 r. zbyła na rzecz spółki Catherham Financial Management Ltd z siedzibą w F.T. Malaysia część w/w wierzytelności w kwocie 4.268.877,48 zł, co stanowi 21% wierzytelności przysługującej jej wobec SZEPTEL SA, 2. w dniu 26.01.2004 zbyła na rzecz spółki Towarzystwo Inwestycyjne DEDAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie część w/w wierzytelności w kwocie 3.049.198,20 zł., co stanowi 15% wierzytelności przysługującej jej wobec SZEPTEL SA, 3. w dniu 26.01.2004 r. zbyła na rzecz spółki Inwest Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie część w/w wierzytelności w kwocie 1.829.518,92 zł., co stanowi 9% wierzytelności przysługującej jej wobec SZEPTEL SA. Nawiązując do Porozumienia z dnia 15.09.2003 roku zawartego między PT SZEPTEL SA a Media Net Interactive Sp. z o.o. dotyczącego zawarcia umowy, na mocy której Media Net Interactive Sp. z o.o. zobowiązał się zamienić część wierzytelności w wysokości 10.000.000 zł. na 4 000 000 akcji serii J po cenie 2,50 zł., za akcję w podwyższonym kapitale akcyjnym PT SZEPTEL SA, Zarząd PT SZEPTEL SA informuje, że podmioty które nabyły powyższe wierzytelności podpisały w dniu 27.01.2004 roku z PT SZEPTEL SA porozumienia na mocy których zobowiązały się wypełnić wszelkie zobowiązania zawarte w porozumieniu z dnia 15.09.2003 roku z MNI Sp. z o.o., przedstawione w raporcie bieżącym nr 59/2003 a zwłaszcza do objęcia następujących ilości akcji serii J: - Catherham Financial Management Ltd obejmie 840 000 akcji serii J po cenie 2,50 zł. za akcję , co odpowiada 21% wierzytelności, - T.I.DEDAL Sp. z o.o. obejmie 600 000 akcji serii J po cenie 2,50 zł. za akcję, co odpowiada 15% wierzytelności, - Inwest Logistics Sp. z o.o. obejmie 360 000 akcji serii J po cenie 2,50 zł za akcję, co odpowiada 9% wierzytelności, - Media Net Interactive Sp. z o.o. obejmie 2 200 000 akcji serii J po cenie 2,50 zł.za akcję, co odpowiada 55% wierzytelności. Data sporządzenia raportu: 27-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ