Szlaban na kolejowe partnerstwo

opublikowano: 23-08-2017, 22:00

Testowanie inwestycji budżetowych pod kątem PPP utrudni realizację wielu projektów kolejowych — twierdzi resort infrastruktury. Resort rozwoju złagodził przepisy

Ministerstwo Rozwoju (MR) zachęca państwowych inwestorów do realizowania inwestycji w systemie publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP). W projekcie ustawy dotyczącym wykonywania projektów w tym modelu proponuje obowiązkowe przeprowadzanie tzw. testu PPP, czyli analizowanie inwestycji budżetowych i samorządowych o wartości wyższej niż 300 mln zł. Resort chce badać, czy lepiej realizować je z funduszy publicznych, czy w PPP. Jego opinia wprawdzie nie będzie wiążąca dla państwowych inwestorów, ale już sama konieczność wykonywania testów PPP budzi sprzeciw innych ministerstw oraz firm i instytucji planujących budżetowe inwestycje.

Wyświetl galerię [1/2]

Fot. Marek Wiśniewski

Kolej na budżet

Wśród oponentów znalazło się na przykład Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB), które obawia się, że przeprowadzanie testu PPP utrudni wykonanie wielu inwestycji kolejowych. MR zorganizowało więc konferencję uzgodnieniową, podczas której rozmawiano o wątpliwościach dotyczących wykonywania takiego testu. Równocześnie MR zmodyfikowało także część przepisów dotyczących testowania inwestycji, dla których pierwotnie przewidziano finansowanie budżetowe.

— Odbyło się spotkanie uzgodnieniowe w resorcie rozwoju, na którym przedstawiciele MIB oraz PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK) przedstawicieli zagadnienia związane z wpływem projektu ustawy o PPP na inwestycje kolejowe, przewidziane do realizacji w Krajowym Programie Kolejowym (KPK) z funduszy krajowych. Przedyskutowano także potencjalne zagrożenia o istotnym wpływie na terminową realizację poszczególnych projektów — informuje Szymon Huptyś, rzecznik MIB.

W KPK wpisano 9 inwestycji o wartości wyższej niż 300 mln zł (patrz tabela), które mają być finansowane z budżetu państwa. MIB nie chce przeprowadzać dla nich testu PPP, obawiając się, że konieczność wnioskowaniaprzed rozpoczęciem każdej inwestycji o przeanalizowanie, w jakim systemie ma być wykonana, opóźni realizację. Część tych inwestycji kolejarze dzielą także w przetargach na zadania o niższej wartości, a projekt ustawy o PPP zakazuje podziału inwestycji na przykład po to, by uniknąć testu.

Przygotowane — bez testu

W zmodyfikowanym projekcie MR zmieniło więc przepisy dotyczące testowania inwestycji budżetowych. Wynikało to nie tylko z wątpliwości kolejarzy i urzędników resortu infrastruktury, ale także zaleceń Rady Ministrów, która zdecydowała niedawno, że z testu PPP mogą być zwolnione projekty budżetowe, „których proces przygotowania został rozpoczęty”. Rząd nie zdefiniował jednak terminu rozpoczęcia przygotowań. Resort rozwoju proponuje więc zwolnienie z obowiązku przeprowadzania testu PPP inwestycji, dla których wydano już decyzję środowiskową.

„Z wymogu uzyskania opinii ministra (…) rozwoju regionalnego na realizację inwestycji, zwolnione będą inwestycje, jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (…) została wydana przed upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” — precyzuje MR w uzasadnieniu do projektu nowych przepisów. MIB nie odpowiada na pytania dotyczące oceny propozycji resortu rozwoju, informuje jedynie, że podczas konferencji uzgodnieniowej jego przedstawiciele „poinformowali o potrzebie dalszego analizowania zapisów w sposób, który zminimalizowałby ewentualne negatywne oddziaływanie na proces przygotowania i realizacji projektów kolejowych”. W trakcie konsultacji międzyresortowych MIB sprzeciwiło się także konieczności przeprowadzania testów w projektach, które mają być realizowane z unijnego funduszu Łącząc Europę (CEF). Inwestycje wykonywane w ramach programów operacyjnych Komisji Europejskiej mają być zwolnione z analizy, ale projekty z CEF miały być poddane testom. W zmodyfikowanym projekcie MR przewiduje jednak wyłączenie ich z tego obowiązku.

PPP na rozdrożu

Resort infrastruktury podczas konsultacji sprzeciwiał się także wykonywaniu testów PPP w projektach drogowych. MR przekonuje, że PPP przyniesie korzyści dla finansów publicznych, MIB natomiast uważa, że jest systemem droższym i mniej konkurencyjnym niż tradycyjny, budżetowy. „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmuje działania w celu przyśpieszenia inwestycji drogowych i zwiększenia ich liczby, i sprzeciwia się działaniom, które mogłyby ograniczyć liczbę tych inwestycji. Każdorazowe stosowanie proponowanej procedury (…) znacznie wydłuży proces inwestycyjny” — stwierdził Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w MIB. Mimo negatywnego podejścia do PPP resort zaproponował jednak MR sześć inwestycji drogowych, na wykonanie których nie ma pieniędzy, więc rozważa ich realizację we współpracy z prywatnym partnerem. Branżowi specjaliści nie wierzą jednak w rozwój PPP w liniowych projektach infrastrukturalnych.

— Kilka miesięcy temu odbyło się spotkanie dotyczące PPP. Dyskutowano m.in. o źródłach finansowania opłaty za dostępność infrastruktury, którą w okresie eksploatacji otrzymuje partner prywatny. Jedną z propozycji było finansowanie jej z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) — mówi nasz informator.

Z KFD finansowani są m.in. prywatni partnerzy zarządzający obecnie dwoma koncesyjnymi odcinkami autostrad w Polsce. Z informacji „PB” wynika, że resort infrastruktury nie pali się do wypłaty z tego funduszu wynagrodzeń dla kolejnych partnerów. Rozwój drogowego PPP zależy więc m.in. od znalezienia stabilnych źródeł finansowania wynagrodzenia dla partnera prywatnego, innych niż KFD.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Kapczyńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu