Szybkie ścieżki do wdrażania w firmach projektów B+R

opublikowano: 10-05-2020, 22:00

W czasie pandemii przedsiębiorcy nie kwapią się do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć. Dotacyjny przebój pomoże im rozwijać nowinki

W okresie zawirowań MŚP nie muszą rezygnować z badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i przedwdrożeniowych, które umożliwiają komercjalizację niebanalnych rozwiązań. Jeśli wystartują w jednym z konkursów „szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój — POIR), mogą zdobyć granty na wspomniane projekty i prowadzić je samodzielnie lub w konsorcjum. Przedsiębiorcy powinni bazować na najbardziej aktualnej dokumentacji konkursowej. Zdarza się, że między jednym a drugim konkursem zmieniają się wytyczne. Jakie są najważniejsze? Konsorcjum może składać się z maksymalnie trzech podmiotów, w tym z co najmniej jednej firmy i jednej jednostki naukowej. Jego liderem musi być przedsiębiorstwo. Natomiast jego udział w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu powinien wynosić minimum 50 proc.

GRANTY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM:
GRANTY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM:
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, liczy na to, że prace B+R polskich firm i naukowców wspierane „szybką ścieżką” pomogą w opanowaniu pandemii, a w przyszłości pozwolą przeciwdziałać chorobom wirusowym.
Fot. Marek Wiśniewski

— Konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem przedsięwzięcia. W jakich proporcjach? Adekwatnie do udziału w kosztach kwalifikowanych wspomnianych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły. Co ważne, konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie w ramach podwykonawstwa — wyjaśnia Karolina Jóźwik, starszy konsultant w Crido.

Zauważa, że minimalny poziom kosztów kwalifikowanych projektu jest wyższy, gdy prowadzi go konsorcjum.

— Dlatego oszacowanie budżetu to pierwszy krok w ustalaniu formuły realizacji przedsięwzięcia. Warto, aby jego lider zastanowił się nad realnym wkładem potencjalnego konsorcjanta w projekt. Być może jego zadania będą tak niewielkie, że wystarczy mu zlecić część prac w ramach podwykonawstwa — radzi Karolina Jóźwik.

Przyznaje, że utworzenie partnerstwa na potrzeby projektu jest nie lada wyzwaniem dla wnioskodawców „szybkiej ścieżki”.

— Potencjalny konsorcjant powinien mieć odpowiednie zasoby kadrowe, techniczne, a także wiedzę, której nie ma lider projektu, a która jest niezbędna do opracowania innowacji. Jeśli przedsiębiorca ma ograniczone zaplecze naukowe, warto, aby nawiązał współpracę z jednostką naukową — zaznacza Karolina Jóźwik.

Uwaga na IP

Ekspertka zwraca ponadto uwagę na kwestie praw własności intelektualnej (IP), które często utrudniają zawiązanie konsorcjum.

— Zgodnie z regulaminemkonkursu wspomniane prawa przysługują konsorcjantom proporcjonalnie do ich zaangażowania w realizację projektu. Jednak lider przedsięwzięcia będzie potrzebował do komercjalizacji rozwiązania całości praw IP. Muszą one zostać przekazane między konsorcjantami po cenie rynkowej. Uczestnicy partnerstwa nie zawsze chcą odsprzedać swoje prawa IP. Dlatego te kwestie powinny być ustalane już na etapie tworzenia konsorcjum, aby w przyszłości nie było żadnych przeszkód w komercjalizacji — podkreśla Karolina Jóźwik.

Przedsiębiorca zazwyczaj kooperuje z konsorcjantem przez kilka lat. Dlatego warto, aby obie strony zadbały o dobre warunki przyszłej współpracy i ustaliły podział obowiązków w projekcie, a także sposób, w jaki będą nim zarządzać. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi kolejne rundy konkursu z poddziałania 1.1.1 POIR dla MŚP, ich konsorcjów, a także partnerstw firm i jednostek naukowych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie sięgające nawet 80 proc. wartości projektu. W puli jest 1,2 mld zł.

Prostsze kryteria

Rządowa agencja uprościła zasady udziału w konkursie i kryteria oceny wniosków. Zredukowała je do 13. Najistotniejsze elementy oceny projektu znajdują się teraz w kryteriach punktowanych. Dzięki temu — jak podkreśla NCBR — wnioskodawcy mogą lepiej przygotować przedsięwzięcia. Wnioski mogą składać do 18 czerwca. W „szybkiej ścieżce” nie brakuje też konkursów tematycznych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przeznaczyło na nowy nabór w tym programie 200 mln zł. Granty sfinansują prace B+R wspomagające walkę z pandemią. W konkursie mogą startować firmy i jednostki naukowe z całego kraju.

— Fundusze unijne służą rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Obecnie największym wyzwaniem jest walka z pandemią. Dlatego przeznaczamy pieniądze na prace badawczo-rozwojowe przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa — mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Nabór jest podzielony na trzy rundy. Przedsiębiorcy mają czas na składanie wniosków do końca roku. Eksperci NCBR będą je oceniać po zakończeniu każdej rundy.

— Chcemy, aby finansowane projekty wspierały walkę z pandemią. Chodzi o wykrywanie choroby, terapię i prewencję. Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców pomogą nie tylko w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki — zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie dla Mazowsza

W „szybkiej ścieżce” jest wydzielona pula dotacji dla firm z województwa mazowieckiego — 500 mln zł.

— Zeszłoroczna edycja „szybkiej ścieżki” pokazała, że firmy z Mazowsza zgłaszają duże zainteresowanie dotacjami na działalność B+R. Dlatego przeznaczamy na obecny konkurs największą pulę pieniędzy dla jednego regionu. Oczekujemy, że przedsiębiorstwa, które wdrożą projekty B+R, będą z powodzeniem konkurować na rynkach europejskich i światowych — podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W ubiegłym roku dofinansowanie otrzymało 56 projektów. Wśród wspartych technologii jest m.in. substytut czerwonych krwinek, sensory dla przemysłu 4.0 i platforma do e-marketingu. Chętnych do skorzystania ze wsparcia było znacznie więcej. Ubiegało się o nie aż 211 wnioskodawców.

— W obecnym konkursie tzw. progi wejścia dotyczące kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia są bardziej przystępne. Minimalna wartość projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP lub konsorcjum wyniesie odpowiednio 1 mln zł i minimum 2 mln zł. Należy spodziewać się, że zainteresowanie tegorocznym konkursem będzie większe niż poprzednią edycją naboru. Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wsparcia w ubiegłym roku, najpewniej znów będą składać wnioski o granty — zauważa Katarzyna Kaim-Mierzwicka, menedżer w Crido.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca samodzielnie ubiegający się o dofinansowanie będzie musiał prowadzić projekt w woj. mazowieckim. Natomiast w przypadku konsorcjum wystarczy, że tylko jeden z jego uczestników będzie realizował przedsięwzięcie na tym obszarze. Pozostali partnerzy mogą działać w innych regionach. Obecnie NCBR prowadzi również inne konkursy tematyczne w „szybkiej ścieżce”, w tym „Urządzenia grzewcze” i „OZE w transporcie”, a także nabór dla MŚP mających certyfikat Seal of Excellence. Łączny budżet wspomnianych konkursów to 450 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane