Tauron szacuje, że odpisy obniżą łącznie wynik netto grupy o 2 384 mln zł

PAP
opublikowano: 23-02-2021, 19:53

Przeprowadzone przez Tauron analizy wskazują na zasadność utworzenia odpisów w wysokości 2 943 mln zł, co może przełożyć się na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za 2020 r. o 2 384 mln zł - podał we wtorkowym komunikacie koncern.

Tauron Elektrownia Jaworzno
Tauron Elektrownia Jaworzno
Radoslaw Kazmierczak

Tauron w komunikacie giełdowym przekazał, że we wtorek zakończyły się główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron na 31 grudnia 2020 r.

„Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie i OZE” – napisano wyliczając, że wpływ na to mają m.in. wzrost cen uprawnień do emisji CO2 wynikający ze zmiany charakteru rynku, reformy systemu EU ETS, jak również polityki klimatycznej Unii Europejskiej czy wzrost udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Polsce powodujący obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych.

Kolejne czynniki to: prognozowany spadek marż rynkowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej, będący skutkiem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych, bardziej efektywnych źródeł konwencjonalnych w krajowym miksie energetycznym, a także zmniejszone prognozowane zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, będące skutkiem postępującej dekarbonizacji w Europie i ograniczenia okresu funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w związku z dostosowaniem do polityki energetycznej Polski.

Spółka podała, że w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego firmy za 2020 r., przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 2 943 mln zł. W segmencie Wydobycie odpis ma sięgać 380 mln zł, a w segmencie Wytwarzanie – 2 563 mln zł.

„Wartość utworzonych odpisów w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosi 2 943 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 2 384 mln zł” – zasygnalizowano.

Koncern dodał, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r. analizy wykazały: zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w spółce Tauron Wytwarzanie w wysokości 194 mln zł, zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Tauron Ekoenergia w wysokości 376 mln zł, zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych na rzecz Tauron Wydobycie w wysokości 312 mln zł oraz zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola w wysokości 236 mln zł.

"Wartość utworzonych odpisów udziałów i akcji oraz obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego wynosi 1 118 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 1 118 mln zł” – napisano w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że wartość powyższych odpisów i obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Tauron zastrzegł, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. "Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia i Grupy Kapitałowej Tauron za 2020 r." – skonkludowano w komunikacie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane