TECHMEX S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 16

PEKAES Spółka Akcyjna
01-08-2002, 16:06

RAPORT BIEŻĄCY NR 16

Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia informuje, iż dnia 1 sierpnia 2002 roku TECHMEX S.A. otrzymał datowaną na 29 lipca 2002 r. podpisaną obustronnie Umowę faktoringową pomiędzy TECHMEX S.A. a FORIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa obejmuje świadczenie na rzecz TECHMEX S.A. usług faktoringowych, przy czym wartość limitu zaangażowania faktora wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Z tego też względu umowa została uznana za znaczącą.

Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych umów tego typu.

Jednocześnie TECHMEX S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2002 roku Spółka dokonała wykupu obligacji krótkoterminowych o wartości 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych wyemitowanych w ramach dwuletniego Programu Emisji Obligacji zorganizowanego przez Bank Handlowy S.A. w Warszawie. W związku z powyższym, z dniem 1 sierpnia 2002 r. całkowita wartość programu emisji obligacji wynosi 45.000.000, (czterdzieści pięć milionów) złotych.

Spółka informuje także, że od początku roku dokonała spłaty krótkoterminowych kredytów bankowych na łączną kwotę 8.000.000, 00 (ośmiu milionów) złotych.

Dokonana spłata poziomu finansowania obcego połączona ze spadkiem stóp oprocentowania kredytów skutkuje znacznym obniżeniem kosztów finansowania działalności operacyjnej, które w I półroczu 2002 roku były o 40% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

TECHMEX S.A. informuje również, iż rozważa możliwość sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej SYSTEM 3000 S.A. z siedzibą w Krakowie. Przesłanką takiej decyzji jest fakt braku dochodowości działalności Systemu 3000 S.A. (strata wygenerowana za I półrocze wynosi około 100.000 PLN) oraz gwałtowne zmniejszenie wartości sprzedaży (ponad 55% spadek w stosunku do roku poprzedniego). Ponadto podjęta przez jednego z kluczowych partnerów Systemu 3000 S.A. firmę Autodesk decyzja o zmianach w sieci dystrybucji produktów CAD/CAM nie rokuje możliwości uzyskania pozytywnych wyników finansowych. Efekt sprzedaży udziałów w podmiocie zależnym będzie widoczny w sprawozdaniach finansowych za III kwartał. W latach 1998-2001 TECHMEX S.A. dokonał odpisu wartości firmy System 3000 S.A. powstałej w wyniku przejęcia 100% pakietu akcji w wysokości 3.584.000 PLN.

Data sporządzenia raportu: 01-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PEKAES Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / TECHMEX S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 16