TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 3/2003

TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 3/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2003 Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust.1 pkt 1 w związku z § 66 ust. 3 Rozporządzenia informuje, iż na dzień 10 kwietnia 2003 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki o następującym porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki; 8. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 71 w Bielsku - Białej o godz. 12.00. Aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze powinni złożyć w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej do godz. 12.00 3 kwietnia 2003 r. Data sporządzenia raportu: 18-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ