Techmex z prawomocnym wyrokiem o upadłości

DI, ESPI
opublikowano: 05-11-2010, 15:48

Sąd Okręgowy V Wydział Gospodarczy w  Bielsku-Białej oddalił zażalenie zarządu Spółki na Postanowienie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku. Tym samym Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z  dnia 14 maja 2010 r. o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację majątku jest prawomocne.

Podpis: DI, ESPI

Polecane