Technologia chmurowa zmienia rzeczywistość biznesową

Partnerem publikacji jest Snowflake
opublikowano: 19-01-2022, 08:34
aktualizacja: 19-01-2022, 08:35

Inteligentne rozwiązania chmurowe mają coraz większe znaczenie dla instytucji finansowych. Usprawniają operacje, zmniejszają ryzyko i zapewniają wzrost zadowolenia klientów, co jest podstawą rozwoju biznesu.

Klienci instytucji finansowych wraz z rozwojem usług internetowych i mobilnych mają coraz większe wymagania. Oczekują szybkiej obsługi i oferty szytej na miarę. Podstawą staje się personalizacja usług, która jest możliwa tylko wtedy, gdy zna się potrzeby klientów. Zwłaszcza że znaczenia nabiera open banking, więc rośnie konkurencja. To wymaga optymalizacji danych i poddawania ich analizie. Potrzebę lepszego zarządzania danymi dostrzegają klienci Snowflake, firmy oferującej zintegrowaną platformę zarządzania danymi opartą na chmurze obliczeniowej, umożliwiającą agregowanie oraz przetwarzanie dużej ilości danych, które uproszczają ich analizę i raportowanie.

Snowflake Data Marketplace umożliwia bezpieczny dostęp i szybkie łączenie danych ze źródeł zewnętrznych, pomaga odkryć unikatowe trendy, optymalizować strategie inwestycyjne oraz personalizować doświadczenia konsumentów.

Snowflake wyróżnia cztery kierunki rozwoju usług finansowych związanych z personalizacją, obowiązującymi regulacjami, badaniami ilościowymi i zrównoważonym rozwojem.

Personalizacja pozwala odpowiadać na oczekiwania klientów, poprawiać ich obsługę i przewidywać potrzeby w każdym z dostępnych kanałów. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe stawiają więc na wielokanałowość. Dzięki temu mają pełne dane o preferencjach klientów i wykorzystywanych przez nich produktach, co pozwala na znacznie lepsze przewidywanie ich potrzeb i dostarczanie usług w najodpowiedniejszym czasie. Wielokanałowość pozwala też na kontaktowanie się z klientami w najdogodniejszy dla nich sposób, np. w aplikacji, z której najczęściej korzystają. Korespondencja papierowa odchodzi więc do lamusa.

Presja regulacji

Dla banków równie ważne jak personalizacja są regulacje prawne, które determinują ich działalność, ponieważ od czasu kryzysu w 2008 r. instytucje nadzoru finansowego znacznie dokładniej monitorują ryzyka i wymagają od firm częstego i terminowego raportowania wielu wskaźników finansowych. Przybywa rozporządzeń i dyrektyw, takich jak rozporządzenie MAR Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie nadużyć na rynku czy dyrektywa MiFID, której zadaniem jest regulowanie zasad funkcjonowania rynków finansowych. Obowiązki raportowania wynikają również z rozporządzenia Securities Financing Transaction Regulation Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.

SFTR przewiduje obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów szczegółowych informacji o transakcjach papierami wartościowymi (SFT) zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe, czy niefinansowe. Do tego dochodzi fundamentalny przegląd księgi handlowej, dotyczący wymogów z tytułu ryzyka rynkowego (FRTB).

Instytucje finansowe patrzą na sprawozdawczość regulacyjną całościowo i dążą do standaryzacji oraz digitalizacji procesów w celu poprawy zarządzania, wydajności i rozliczania się. Wymiana danych między bankami a organami regulacyjnymi usprawni więc proces przepływu danych.

Raportowanie pozafinansowe

Osobne wymagania dotyczą raportowania ESG, czyli sfer środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Raportowanie pozafinansowe odgrywa coraz ważniejszą rolę w ocenie firm przez inwestorów i instytucje finansujące. Od 10 marca 2021 r. w krajach unijnych obowiązują nowe przepisy, dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości sposobów analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. ESG jest jednak nową koncepcją, w związku z czym brakuje standaryzacji w raportowaniu. Snowflake pracuje więc nad ułatwieniem integracji danych i wyników ESG.

Banki, firmy zarządzające aktywami, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze private equity i venture capital mają trudne zadanie. Muszą sprostać zmieniającym się wymaganiom regulacyjnym, unowocześniać platformy cyfrowe i wprowadzać innowacje, aby stawać się coraz bardziej konkurencyjne. W pracy z danymi mogą jednak napotykać wiele problemów. Rozproszone dane nie pozwalają spojrzeć na wszystkie aspekty biznesu jednocześnie. Dane z systemów księgowych, CRM i sprzedaży trzymane w plikach lokalnych poszczególnych użytkowników, bardzo utrudniają ich analizę i wyciąganie właściwych wniosków. Problemem jest też dostęp do danych zewnętrznych w odpowiednim czasie i w opłacalny sposób.

Za sprawą tych wyzwań organizacje inwestują w rozwiązania chmurowe. Firma badawcza Gartner prognozuje, że do 2022 r. 75 proc. wszystkich baz danych zostanie wdrożone lub przeniesione na platformę chmurową, a 35 proc. dużych firm będzie sprzedawać lub kupować dane z internetowych platform handlowych. Trend ten będzie się pogłębiał.

Nie tylko bilans

Korzyści płynące z danych otrzymywanych od firm zewnętrznych są oczywiste, ale te pochodzące ze zintegrowanych danych z możliwościami otrzymywania gotowych analiz są znacznie większe. Tego typu dane mogą np. wspomagać decyzje inwestycyjne, określając ryzyka i wzbogacając analizy poprzez uwzględnianie czynników ESG, które mają coraz większe znacznie w dobieraniu do portfela spółek działających w sposób społecznie odpowiedzialny. Analizy te pozwalają też na uniknięcie inwestycji w spółki stosujące praktyki zagrażające ich rentowności.

Eksperci Snowflake podkreślają, że publikowane przez spółki raporty kwartalne o wynikach finansowych są wskazówkami dla inwestorów indywidualnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale dużym graczom nie wystarczają. Fundusze hedgingowe i inne instytucje finansowe wykorzystują dane alternatywne zebrane z innych źródeł. Pomagają one wcześniej przewidzieć, czy spółka zrealizuje swoje prognozy wyników. Można np. przeanalizować dane transakcyjne, zwroty produktów i sprzedaż w różnych lokalizacjach. Bankom prawdziwy obraz klienta mogą przybliżyć informacje o wielkości ich gospodarstwa domowego, liczbie dzieci, stanie własności domu i rodzaju nieruchomości. To pomoże w segmentacji klientów i dopasowaniu do nich odpowiedniej oferty. Kampania promocyjna np. kredytów hipotecznych będzie bardziej skuteczna, jeżeli zostanie skierowana do osób z dużym zasobem gotówki, które takiego kredytu jeszcze nie mają.

Pojedyncza platforma w miejsce wielu różnych źródeł

Wiele instytucji finansowych nie wykorzystuje możliwości, jakie oferuje zintegrowana platforma zarządzania danymi oparta na chmurze obliczeniowej, mimo że tradycyjne metody dostępu do danych zewnętrznych wymagają poświęcenia czasu i nakładów, są narażone na błędy i nie są bezpieczne. Można też trafić na nierzetelnych dostawców danych.

Wiele instytucji tworzy więc całe zespoły analityczne, w których budowane są modele analityczne danych. Wiele firm wciąż wykorzystuje FTP-y, umożliwiające transfer plików z komputera na serwer, interfejsy API i inne techniki do pobierania i do przesyłania danych, które często wymagają kopiowania plików i prac inżynierskich w celu ich wyodrębnienia, przekształcenia i załadowania. Programiści muszą utrzymywać i rozwiązywać problemy z wieloma interfejsami API od różnych dostawców danych. Poza tym każde API posiada różne metody bezpieczeństwa i uwierzytelniania, co stwarza potencjalne ryzyko, a interfejsy są nieefektywne przy odbieraniu dużych ilości danych. Największym problemem może być jednak otrzymywanie kopii nieaktualnych danych.

Minimalizowanie czasu na pozyskiwanie danych może pozwolić na głębszą ich analizę.

Najlepszym więc rozwiązaniem jest jedna baza danych na jednej platformie. Platforma Snowflake zbiera wszystkie dane w Chmurze Danych, czyli autorskiej chmurze obliczeniowej, która łą¬czy klientów firmy, ich partnerów, dostawców danych i usług. Bariery w udostępnianiu danych są więc wyeliminowane.

Bariery w udostępnianiu danych są więc wyeliminowane.

Dostęp zawsze i wszędzie

Unikatowy charakter rozwiązania oferowanego przez Snowflake polega na likwidacji silosów danych i zastąpieniu ich znajdującą się na pojedynczej platformie chmurą publiczną, w której mogą być przechowywane wszystkie, zarówno ustrukturyzowane, jak i częściowo ustrukturyzowane dane z całej organizacji. W efekcie są one łatwo dostępne dla szerokiego grona odbiorców w ramach firmy, a także poza nią – o ile organizacja zdecyduje się na udostępnienie ich osobom trzecim w ramach jednego wielkiego ekosystemu chmury danych.

Dołącz do Snowflake

Snowflake jest obecny na polskim rynku już od prawie roku i stale zatrudnia nowe osoby. Dołączenie do firmy to możliwość zobaczenia od środka szybko rosnącej firmy technologicznej, udział w ciekawych i globalnych projektach oraz bycie częścią zmiany w obszarze Cloud. Nasze zespoły tworzą produkty, z których korzystają firmy, często te największe, na całym świecie. Dodatkowo Snowflake jest atrakcyjnym pracodawcą – oferując konkurencyjne wynagrodzenie, pakiety RSU, bonusy kwartalne i zestaw benefitów. Aktualne oferty można znaleźć w zakładce kariera.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane