Tego wymagają partnerzy

Anna Leder
opublikowano: 21-11-2006, 00:00

To właśnie systemy obowiązujące w branżach ułatwiają znalezienie partnera biznesowego w dowolnym miejscu na świecie.

W sektorach najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo, jak np. branża spożywcza, naturalnym kierunkiem rozwoju systemów jakości jest tworzenie standardów branżowych. Norma ISO 9001 w sposób bardzo ogólny określa wymagania dotyczące samego wyrobu. Dopiero szczegółowe i precyzyjne standardy regulują te sprawy jednoznacznie. Dodatkowym aspektem stymulującym rozwój systemów branżowych są postępy w badaniach naukowych dotyczących pojawiających się nowych zagrożeń. Wymagania branżowe szybko i skutecznie dostosowują się do nowych warunków. Stają się też narzędziem usprawniającym współpracę partnerów w branży.

Dynamiczne zmiany

Jedną z norm powstałych na bazie ISO 9001 jest ISO 22000 dla branży spożywczej. Została ona opracowana, by zlikwidować różnice dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym. Współczesna technologia związana z wytwarzaniem żywności wymaga ciągłego doskonalenia. Początkowo przedsiębiorstwa funkcjonujące w tej branży opierały się na systemie zapewnienia jakości ISO 9001. Kolejnym etapem było wprowadzenie uregulowań prawnych związanych z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa żywności HACCP. W ostatnich latach natomiast pojawiły się nowe standardy, takie jak BRC, IFS czy EUREPGAP.

— W ostatnich miesiącach certyfikacja systemu HACCP ustępuje miejsca nowemu systemowi ISO 22000 oraz znanym już dość dobrze standardom BRC/IFS. Od 1 czerwca 2007 r. zgodnie z Ko- munikatem PCA certyfikacja ISO 220000:2006 zastąpi całkowicie certyfikację HACCP — mówi Jakub Domagalski, kierownik działu bezpieczeństwa żywności TÜV Nord Polska.

— Norma ISO 22000 powstała jako kompilacja wszystkich powyższych norm i prawdopodobnie stanie się dokumentem uniwersalnym dla całej branży spożywczej, stanowiącym podstawę do prowadzenia audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz certyfkacji — uzupełnia Janusz Grabka, prezes, dyrektor generalny TÜV Rheinland Polska.

— Coraz większym zainteresowaniem wśród polskich i zagranicznych producentów żywności cieszą się normy BRC i IFS. W związku z sukcesem, jaki standardy te odniosły w branży spożywczej, powstały kolejne — dedykowane branży spedycyjno-transportowej: BRC Global Standard — Storage and Distribution oraz IFS Logistic. W ostatnich dniach ukazała się już druga wersja standardu BRC Global Standard — Consumer Products, dedykowana wytwórcom produktów „non-food” — wyjaśnia Jakub Domagalski.

Kolejnym popularnym standardem opartym na ISO 9001 jest specyfikacja techniczna ISO/TS 16949.

— Jej powołanie wyrosło przede wszystkim z potrzeby ujednolicenia standardów motoryzacyjnych, do tej pory posiadających jedynie ograniczony zasięg krajowy, ewentualnie regionalny. W dobie globalizacji stało się to bardzo uciążliwe dla koncernów motoryzacyjnych oraz ich dostawców. Zależnie od kraju pochodzenia klienta dostawca musiał poddawać się audytom pod kątem innych norm i wymagań. Dla średnich i dużych dostawców koncernów motoryzacyjnych oznaczało to konieczność wdrażania i certyfikacji nawet kilku systemów zarządzania, gdzie często te same tematy tylko w inny sposób były nazywane i w innej formie przedstawiane. Specyfikacja ISO/TS ograniczyła to w znacznym stopniu, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na warunki współpracy w całym łańcuchu dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego — tłumaczy Janusz Grabka.

Prawo i potrzeby

W ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania nowymi standardami branżowymi.

— Na taki stan rzeczy składa się kilka przyczyn, między innymi wymagania prawne — np. w sektorze spożywczym — zwraca uwagę Olgierd Głodkowski, prezes firmy MDG Doradztwo Gospodarcze.

Szczególne znaczenie mają tutaj wymagania sieci handlowych, które w trosce o bezpieczeństwo wprowadzanych do obrotu wyrobów wymagają od swoich dostawców dowodów spełnienia najważniejszych wymagań obowiązujących norm.

— Certyfikaty, takich standardów jak BRC, IFS czy EUREPGAP, stanowią kartę przetargową dla podmiotów chcących zaistnieć lub ugruntować swoją pozycję na tym rynku zbytu. Podobnie sprawa przedstawia się w motoryzacji. Polskie przedsiębiorstwa chcące nawiązać współpracę z firmami tej branży muszą dostosować się do jej wymagań, co sprawia, że system zarządzania ISO/TS 16949 oraz będący jego podstawą standard ISO 9001 jest w Polsce coraz bardziej popularny — podkreśla Janusz Grabka.

Taka sytuacja ma się utrzymywać, tzn. pojawi się coraz więcej przedsiębiorstw, które będą stosować wymagania standardów specjalistycznych, co będzie stanowić warunek funkcjonowania przedsiębiorstw w określonych branżach, jak również stanie się bazą odniesienia w funkcjonowaniu podmiotów w skali globalnej.

Na świecie

— Dziś bez trudu można znaleźć dostawcę dowolnego produktu, w dowolnym miejscu na świecie. I to właśnie branżowe systemy pozwalają nabywać wyroby, wytworzone przez różnych producentów, ale w warunkach zgodnych z określonym standardem, mogące spełniać w takim samym stopniu określone wymagania — uważa Olgierd Głodkowski.

— Wraz z uruchomieniem u nas dużych inwestycji koncernów motoryzacyjnych, takich jak np. General Motors, Toyota czy Volkswagen, konieczne okazało się rozwinięcie sieci dostawców podzespołów i usług dla nich. Ponieważ ogólnie przyjętym standardem w tej branży jest specyfikacja ISO/TS 16949, dla koncernów motoryzacyjnych i ich bezpośrednich dostawców nie ma możliwości współpracy z dostawcami niższego rzędu, jeśli nie posiadają certyfikatu na zgodność z ISO/TS — ilustruje Janusz Grabka.

Najczęściej więc standardy i systemy zarządzania pomagają w nawiązaniu i utrzymaniu relacji partnerskich i biznesowych. Pozwalają zawierać kontrakty z najbardziej wymagającymi partnerami.

— Oczywiście pojawienie się nowych standardów może być pewnym utrudnieniem dla przedsiębiorców. Największym problemem jest duża ich ilość, a w szczególności różne wymagania poszczególnych odbiorców — dodaje Janusz Grabka

Anna Leder Ļ

a.leder@pb.pl % 022-333-99-26

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Leder

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu