Tegoroczne dotacyjne szanse dla firm

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 27-09-2017, 22:00

Wzornictwo, usługi doradcze, rozwój nowatorskich produktów — m.in. na to przedsiębiorcy mogą zdobyć unijne dofinansowanie jeszcze tej jesieni

Druga połowa roku obfituje w wiele ciekawych konkursów z finansowym wsparciem dla przedstawicieli biznesu. Organizują je Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz PFR Ventures. Każda z tych instytucji ma dotacje lub finansowanie zwrotne na innowacyjne przedsięwzięcia. Równocześnie ułatwiają one przedsiębiorcom skuteczne starania o finansowanie dzięki zmianom w kryteriach organizowanych przez siebie konkursów.

— O unijne pieniądze najczęściej ubiegają się małe i średnie firmy, a nie duże przedsiębiorstwa. To nas bardzo cieszy. Polscy przedsiębiorcy w coraz większym stopniu zwracają również uwagę na jakość inwestycji. Chcą, aby bazowały one na wysoko zaawansowanych technologiach, wypracowanych w naszym kraju — podkreśla Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Oto kilka naborów, które w istotny sposób mogą pomóc przedsiębiorcom z sektora MSP w rozwijaniu ich biznesów.

1.4 POPW Wzór na konkurencję

Pozornie fundusze unijne na design mogą wydawać się ofertą dla wąskiej grupy przedsiębiorców. Nic bardziej mylnego. Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” z Programu Polska Wschodnia jest skierowane do przedsiębiorców z różnych branż, którzy chcą zmodyfikować lub zmienić wzornictwo swoich produktów. Beneficjentami tego instrumentu mogą być m.in. firmy wytwarzające wyposażenie do jachtów, okucia ze stali nierdzewnej, producenci drzwi czy wytwórnie makaronu, a także spółki z wielu innych branż. Przypomnijmy. Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. W drugim fundusze będą przeznaczane na wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej do działalności przedsiębiorstwa. Firmy MSP mogą też liczyć na dofinansowanie działań inwestycyjnych. Warto zwrócić uwagę na zawężenie w tym naborze definicji inwestycji początkowej. Mogą nią być rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji w firmie poprzez wprowadzenie produktów, które wcześniej w niej nie powstawały. Wiąże się to z dodatkowym wymogiem, zgodnie z którym koszty kwalifikowane muszą przekraczać co najmniej 200 proc. wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów (odnotowanej w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie projektu). Co ważne, wnioskodawca będzie musiał dokładnie udokumentować, że ma zapewnione finansowanie projektu.

2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

PARP oferuje również granty dla firm MSP na zakup usług wspierających przeprowadzenie wdrożenia nowatorskich rozwiązań o charakterze technologicznym. Usługi takie świadczą Instytucje Otoczenia Biznesu akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. Dodatkowo, co jest nowością w tym poddziałaniu, dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą także koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. Przedsiębiorca może otrzymać kompleksowe wsparcie pozwalające na realizację projektu od pomysłu do wdrożenia w postaci usług doradczych oraz możliwości skorzystania z infrastruktury badawczo- -rozwojowej i zasobów informacji. Warto podkreślić, że w nowym konkursie zwiększona została maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych części usługowej projektu i obecnie wynosi ona 500 tys. zł. W związku z wprowadzeniem możliwości objęcia dofinansowaniem także kosztów realizacji inwestycji maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu może zostać zwiększona nawet o wartość odpowiadającą dwukrotności wydatków części usługowej projektu. Zmiany wprowadzone w nowym konkursie powinny zwiększyć zainteresowanie tym poddziałaniem oraz wpłynąć na wzrost liczby dofinansowywanych projektów.

3.1.1 POIR Starter

Na zastrzyk kapitału mogą liczyć również start-upy. Fundusz PFR Starter FIZ pomoże im zrealizować nowatorskie przedsięwzięcia, które bez tego typu wsparcia miałyby w wielu przypadkach niewielkie szanse powodzenia. W poprzedniej unijnej siedmiolatce podobnym instrumentem było działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka („Inicjowanie działalności innowacyjnej”). Dzięki niemu na rynku zadebiutowało tysiąc start-upów, głównie z branży informatycznej i biotechnologicznej. Program Starter to propozycja dla innowacyjnych spółek na wczesnym etapie rozwoju. Pośrednicy finansowi zagwarantują im finansowanie zwrotne, a także wiedzę i mentoring. Dzięki temu start-upy będą miały większe szanse na odniesienie komercyjnego sukcesu. Łączny budżet Startera z przeznaczeniem na wsparcie funduszy venture capital wynosi 782 mln zł. Jeśli dodać do tej puli wkład prywatnych inwestorów, to kwota do zainwestowana w start-upy sięgnie nawet 900 mln zł. W ramach kolejnych inwestycji młoda spółka może pozyskać w sumie 3 mln zł. Nabór pośredników finansowych do tego programu — zakończony w połowie czerwca — wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Liczba deklaracji od prywatnych inwestorów trzykrotnie przerosła możliwości funduszu. Obecnie trwa analiza wniosków, która wykaże, na ile realne są plany zgłoszone przez inwestorów. W czwartym kwartale PFR Ventures powinien podpisać umowy z pierwszymi partnerami. Wówczas też zostaną utworzone pierwsze fundusze venture capital. Jak będzie działał mechanizm wsparcia? Innowacyjna firma wybierze fundusz z ofertą najbardziej dopasowaną do jej działalności. Następnie prześle do inwestora informację o swoim pomyśle na biznes wraz z uzasadnieniem, dlaczego warto postawić na to przedsięwzięcie. Przedstawiciele funduszu VC zaproszą start-upowca na spotkanie, podczas którego ten opowie o swoim projekcie. Kolejnym etapem będą negocjacje dotyczące warunków inwestycji i podpisanie porozumienia. Spółka dostanie pieniądze oraz wsparcie inwestora w postaci wiedzy, doświadczenia i kontaktów biznesowych. W ciągu 4-6 lat fundusz wyjdzie z inwestycji. Udziały będzie mógł odkupić albo start-up, albo inny inwestor.

1.3.1 POIR BRIdge Alfa

Kolejną szansą na unijne wsparcie dla młodych innowatorów, którzy mają pomysł na rozwój swoich produktów i działalności, jest nowa odsłona konkursu BRIdge Alfa. Start-upom pomogą fundusze zalążkowe i venture capital. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w fazie „proof of principle”, czyli na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu, oraz „proof of concept”, polegającej na dopracowaniu i sprawdzeniu projektu pod kątem możliwości komercjalizacji. W naborze dotacyjnym mogą wziąć udział osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, fundacje, TFI, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Kryteria ogłoszonego w sierpniu konkursu umożliwiają ubieganie się o granty zarówno podmiotom, które nie podlegają przepisom ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jak i mającym obowiązek spełniać warunki określone we wspomnianej regulacji, które uprawniają do prowadzenia działalności inwestycyjnej. Dzięki zmianom wprowadzonym ostatnio przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w szranki o dotacje będą mogły stanąć także podmioty, które nie dopełniły jeszcze ustawowego obowiązku rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego. Na dostosowanie się do wymogów ustawy będą miały pół roku od momentu podpisania umowy z rządową agencją. W ubiegłym roku nabór z działania 1.3.1 POIR cieszył się ogromną popularnością wśród funduszy kapitałowych. Spośród 112 wniosków, które wpłynęły do NCBR, aż 90 dotarło do etapu oceny merytorycznej. Ostatecznie wybrano 19 funduszy inwestycyjnych, których zadaniem jest przede wszystkim finansowanie projektów technologicznych na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wówczas budżet konkursu wynosił 450 mln zł. Tym razem na fundusze VC czeka aż miliard złotych. Warto podkreślić, że jedno z istotnych kryteriów wyboru projektów dotyczy doświadczenia zespołu wnioskodawcy w obszarze pozyskiwania i przygotowania do inwestycji projektów B+R na wczesnych etapach rozwoju. Istotna jest również adekwatność proponowanej strategii inwestycyjnej do zakładanych celów działania funduszu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu