TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 24-25 VI cz.III

25-06-2003, 16:51

TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 24-25 VI cz.III WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy trzecią część komunikatu z posiedzenia
Rady Polityki Pieniężnej w dniach 24-25 czerwca. II. Sytuacja w sektorze finansów publicznych Pomimo słabszych w maju br. wyników z tytułu dochodów podatkowych, po pięciu
miesiącach br. łączne dochody budżetu państwa były nominalnie wyższe o ok. 2,4 mld zł,
tj. o 5,9% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Największy pozytywny wpływ
na wykonanie całości dochodów miały podatki pośrednie (wzrost o 6,9%). Względnie
wysokim tempem wzrostu charakteryzowały się również wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych (8,7%). Na niskim poziomie utrzymują się wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych. W ciągu pięciu miesięcy br. do budżetu państwa wpłynęło o ok. 11,7%
mniej dochodów z tego tytułu niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Stopień wykonania rocznego planu dochodów budżetu państwa, wyniósł po pięciu
miesiącach br. 36,4%, co jest wynikiem gorszym niż w latach ubiegłych. Aktualne prognozy
dochodów budżetowych wskazują na możliwość niewykonania zaplanowanej w ustawie wielkości. Wydatki budżetu państwa po pięciu miesiącach br. ukształtowały się na poziomie ok.
80,0 mld zł, tj. o 4,4% powyżej wielkości sprzed roku. Osiągnęły one 41,1% planu
zapisanego w ustawie budżetowej, a więc mniej niż w latach ubiegłych. W efekcie deficyt budżetu państwa wyniósł ok. 23,2 mld zł, co oznacza że
wykorzystano 60,0% limitu rocznego, tj. na poziomie porównywalnym z deficytem w latach
ubiegłych. Niekorzystna sytuacja finansowa utrzymuje się w niektórych pozostałych podmiotach
sektora finansów publicznych. Pomimo wzrostu - od marca br. - wpływów ze składek
ubezpieczeniowych, FUS może uzyskać niższe od planowanych roczne wpływy z tego tytułu.
Symptomem niekorzystnej sytuacji finansowej FUS jest również wysoki poziom jego
zadłużenia w systemie bankowym (2,8 mld zł) oraz nadal niski stopień realizacji
planowanej wielkości składek przesyłanych do OFE. Ze względu na niższe niż planowano
wpływy ze składek zdrowotnych w trudnej sytuacji znajduje się także Narodowy Fundusz
Zdrowia. Oznacza to prawdopodobnie dalsze narastanie zobowiązań wymagalnych służby
zdrowia. Agencja Rynku Rolnego, w konsekwencji wysokiego wzrostu wydatków w pierwszych
miesiącach br., zmuszona była zaciągnąć kredyt bankowy. Podsumowując, można ocenić, że wyniki budżetu państwa po maju br. nie wskazują na
zagrożenie przekroczenia założonego na 2003 r. ustawowego limitu deficytu. Deficyt
pozostałych jednostek sektora finansów publicznych zwiększy jednak deficyt ekonomiczny
do szacowanego poziomu 5,2% PKB. W świetle przyjętych przez rząd Założeń do projektu budżetu państwa na 2004
r. rysuje się zagrożenie zwiększenia nierównowagi sektora finansów publicznych w roku
przyszłym. Zmiany wprowadzone po stronie dochodowej (włączenie - wbrew stanowisku NBP -
środków z rezerwy rewaluacyjnej w kwocie 9 mld zł) oraz wydatkowej (wyłączenie dotacji
na składki przekazywane do OFE - 11,9 mld zł) w sposób pozorny zmniejszają w 2004 r.
deficyt budżetu państwa z ok. 54 mld zł (6,3% PKB) do 33,1 mld zł (3,9% PKB).
Konsekwencją wysokiego deficytu budżetu państwa w 2004 r. i w 2005 r. będzie
niebezpieczny wzrost długu państwowego i przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego
(55% PKB), wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Oznacza to poważną kumulację
problemów sektora finansów publicznych po 2005 r. wraz z negatywnymi jej skutkami dla
gospodarki. ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 24-25 VI cz.III