TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 25-26.11, cz. III

opublikowano: 26-11-2003, 16:47

TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 25-26.11, cz. III WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy trzecią część komunikatu po posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej w dniach 25-26 listopada 2003. III. Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe, kurs walutowy Wg danych informacji przyspieszonej - w październiku 2003 r. w porównaniu ze stanem
na koniec września br. - podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,4 mld zł. (1,6%). Po
uwzględnieniu różnic kursowych agregat M3 zwiększył się o 4,9 mld (1,5%). Roczne
tempo wzrostu M3 wyniosło 4,7%. Wzrost podaży pieniądza wynikał przede wszystkim ze zwiększenia depozytów
przedsiębiorstw o 3,0 mld zł (5,0%). Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych
przyrost ten wyniósł 2,9 mld zł. Roczne tempo wzrostu tej kategorii wyniosło
22,8%. W październiku miesięczny przyrost depozytów gospodarstw domowych wyniósł 0,2
mld zł (0,1%). Był on jednak wynikiem wahań kursowych - po ich wyeliminowaniu stan
depozytów zmniejszył się o 0,2 mld zł. Roczne tempo wzrostu tej kategorii wyniosło
-5,2%. W październiku odnotowano również spadek - o ok. 0,6 mld zł. - wartości aktywów
funduszy inwestycyjnych w posiadaniu gospodarstw domowych. W porównaniu do stanu na koniec września br. w październiku przyrost pieniądza
gotówkowego w obiegu poza kasami banków wyniósł 0,5 mld zł (1,1%). Roczne tempo wzrostu
tego agregatu wyniosło 17%. Nominalny przyrost należności ogółem wyniósł w październiku 3,2 mld zł (1,2%), a
po wyeliminowaniu różnic kursowych 2,5 mld zł (1,0%). Kredyty dla gospodarstw
domowych zwiększyły się o 1,4 mld zł (1,4%), a po usunięciu różnic kursowych 1,1 mld zł
(1,2%). Roczne tempo wzrostu tej kategorii wyniosło 12,0%. W bieżącym roku ponad 75%
przyrostu kredytów dla gospodarstw domowych stanowiły kredyty mieszkaniowe. Kredyty dla
przedsiębiorstw zwiększyły się w październiku br. o 0,9 mld zł (0,6%), a po
wyeliminowaniu różnic kursowych o 0,5 mld zł (0,3%). Roczne tempo wzrostu tej kategorii
wyniosło 3,2%. W październiku br. średnio-miesięczny kurs złotego w ujęciu nominalnym osłabił
się wobec euro o 2,7% oraz umocnił wobec dolara amerykańskiego o 1,5%. Natomiast w
okresie pierwszych trzech tygodni listopada br. - kurs złotego umocnił się zarówno wobec
euro, jak i dolara amerykańskiego, odpowiednio o 0,7% i 2,7% (w stosunku do końca
października br.). Silniejsza aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego wynikała z
umocnienia euro do USD na rynku światowym (z 1,16 EUR/USD na koniec października br. do
ok. 1,19 EUR/USD w dniu 21 listopada br.). Niepewność dotycząca sytuacji finansów publicznych spowodowała, że wzrosły
długoterminowe stopy procentowe. W okresie od ostatniego posiedzenia Rady rentowność
obligacji skarbowych o terminach zapadalności 2- i 10- lat wzrosły o 64 p.b.. Wzrost
rentowności obligacji 5-letnich był jeszcze wyższy i wyniósł 103 p.b. IV. Ceny, oczekiwania inflacyjne W październiku br., roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
wyniósł 1,3% wobec 0,9% we wrześniu br. Wzrost dwunastomiesięcznej inflacji wynika
ze wzrostu cen użytkowania mieszkania i nośników energii (3,2%), cen w transporcie, a
zwłaszcza cen paliw (3,0%) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (1,2%). Niższe niż w
październiku ub. r. były natomiast ceny odzieży i obuwia. Inflacja netto w październiku 2003 r. w skali rocznej wyniosła 1,2%, natomiast
miesięczny wskaźnik inflacji netto wyniósł 0,3%. W październiku br. roczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej wyniósł 2,7% (we
wrześniu o 2,1% a w sierpniu br. o 1,8%). Szczególnie wysoki wzrost cen miał miejsce w
sekcji górnictwo i kopalnictwo, a głównie w dziale kopalnictwo rud metali (żelaza i
miedzi), gdzie ceny w stosunku do października 2002 r. wzrosły o 18,1%. Był to efekt
znacznego i utrzymującego się wzrostu cen miedzi na rynkach światowych. Od kwietnia
br. ceny miedzi na rynkach światowych wzrosły o ponad 20%. Przyspieszenie wzrostu cen
(o 2,4% r/r) odnotowano także w sektorze przetwórczym. W listopadzie br. na skutek pogorszenia się struktury odpowiedzi na pytania ankiety
na podstawie której analizowane są oczekiwania inflacyjne osób prywatnych oraz wzrostu
stopy inflacji bieżącej - oczekiwana przez osoby prywatne stopa wzrostu cen w ciągu
najbliższego roku wyniosła 0,9% tj. o 0,2 pkt. proc. więcej niż w miesiącu poprzednim. W listopadzie br. prognozowana przez analityków bankowych stopa inflacji na
październik 2004 r. wyniosła 2,3%, tj. tyle samo, co w poprzednich dwóch miesiącach. Z
kolei stopa inflacji przewidywana na koniec 2003 r. wzrosła o 0,2 pkt. proc. do poziomu
1,5%. Średnioroczna dynamika cen prognozowana na 2004 r. wyniosła 2,2%, tj. o 0,2 pkt.
proc. mniej niż w październiku br. (( Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 25-26.11, cz. III