TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 27-28 V cz. II

Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany
28-05-2003, 16:43

TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 27-28 V cz. II WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy drugą część komunikatu po posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej w dniach 27-28 maja. I. Ocena sytuacji gospodarczej W kwietniu br. nadal pogarszały się nastroje wśród przedsiębiorstw strefy euro;
nastąpił spadek indeksów obrazujących kondycję przemysłu i popyt inwestycyjny w tym
regionie (indeks PMI agencji Reuter.s obniżył się w kwietniu do 47,8 pkt. wobec 48,4
pkt. w marcu br.; a wskaźnik IFO spadł do 86,6 pkt. z poziomu 88,1 pkt.). W maju
odnotowano niewielki wzrost wskaźnika IFO do 87,6 pkt. Opublikowane dane na temat PKB Niemiec w I kwartale wskazują na stagnację;
analitycy rynkowi oraz główne ośrodki badawcze przewidują, że ta tendencja będzie
utrzymywać się praktycznie do końca br. Potwierdzeniem tego są negatywne wyniki w
zakresie bieżącej aktywności gospodarczej w Niemczech (w marcu br. nastąpił spadek
produkcji przemysłowej, obniżenie zamówień w przemyśle, spadek sprzedaży detalicznej,
wzrost liczby bezrobotnych). W USA w kwietniu br wyraźnie poprawiały się nastroje konsumentów (indeks
uniwersytetu Michigan wzrósł do 86 pkt. wobec 77,6 pkt. na koniec marca), jednakże nie
znalazło to jeszcze potwierdzenia w klimacie kół biznesu (wskaźnik zaufania ISM obniżył
się w kwietniu br. do 45,4 pkt. wobec 46,2 pkt. w marcu br.). Po silnym spadku w marcu br., w kwietniu nastąpiła stabilizacja cen ropy. Średnia
cena wyniosła w tym miesiącu 24,9 USD/b, była więc o 5,4 USD niższa w porównaniu z
marcem 2003 r. i o 0,7 USD niższa niż w kwietniu 2002 r. Na niższy poziom cen wpłynęło przede wszystkim zakończenie działań wojennych w
Iraku oraz relatywnie niewielkie uszkodzenia infrastruktury naftowej w tym kraju. W maju ceny ropy utrzymywały się na poziomie 26 USD/bar. Ich średnia cena była o 0,7
USD wyższa niż w kwietniu br. Prognozy z maja wskazywały, że średnioroczna cena ropy
w 2003 r. wyniesie 26,8 USD/bar. Wzrost cen w maju przyczyni się prawdopodobnie do
podwyższenia w czerwcu br. prognozy średniorocznej ceny tego surowca. W kwietniu br. tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowało się na
poziomie notowanym ostatni raz w III kwartale 2000 r. W porównaniu z kwietniem ub.r.,
mimo krótszego o jeden dzień roboczy czasu pracy, produkcja przemysłu ogółem była
większa o 8,3%, w tym przemysłu przetwórczego o 10,2%. Tak silne przyspieszenie w
stosunku do notowanego w marcu wzrostu o 5,5% prawie w całości spowodowane zostało
bardzo wysokim wzrostem sprzedaży przemysłu wyrobów spożywczych i napojów . o
15,1%. Zadziałał efekt późniejszej Wielkanocy, zmieniły się terminy zakupów towarów
żywnościowych i napojów dokonywane przez handel w przedsiębiorstwach przemysłu
spożywczego. Produkcja tego działu to 20% produkcji przemysłu ogółem i 25% przemysłu
przetwórczego. Gdyby dynamika produkcji przemysłu spożywczego utrzymała się w kwietniu
na poziomie notowanym w poprzednich miesiącach to wzrost produkcji sprzedanej
przemysłu w tym miesiącu wyniósłby w ujęciu rocznym 5,8%. Wyniki kwietniowe w istotny sposób wpłynęły na notowany po marcu trend wolumenu
produkcji przemysłu ogółem i wolumenu produkcji przemysłu przetwórczego. Po okresie
umiarkowanego wzrostu w przemyśle ogółem i stabilizacji w przetwórstwie, po kwietniu
ukształtował się wyraźnie wzrostowy trend wolumenu produkcji. Poza wyjątkowo wysokim wzrostem w przemyśle spożywczym nie zmieniły się istotnie
tendencje w poszczególnych działach przemysłu. Najwyższe wzrosty notuje się w
działach o wysokim i rosnącym udziale sprzedaży na eksport (w przemysłach produkcji
maszyn biurowych i komputerów, produkcji mebli i pozostałej działalności
produkcyjnej, produkcji maszyn i aparatury elektrycznej, produkcji wyrobów
chemicznych). Mroźny początek kwietnia przyczynił się do utrzymania głębokiego spadku produkcji
budownictwa, ale zmniejszył się on w porównaniu z notowanym w marcu (z 25,3% do
13,5%). Pewną zmianę sytuacji w budownictwie może zapowiadać jego struktura działowa.
W kwietniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. przedsiębiorstwa
wykonujące roboty budowlane wykończeniowe zanotowały wzrost sprzedaży o 39,7%, a
produkcja przedsiębiorstw zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę wzrosła
ponad dwukrotnie. Obserwowane w produkcji tendencje znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych
przedsiębiorstw. Wg informacji sygnalnej badane przez GUS w I kwartale br.
przedsiębiorstwa uzyskały wynik finansowy netto na poziomie 3,1 mld zł (przed rokiem
1,7 mld zł). Wzrost wyniku był efektem szybszego wzrostu przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów niż kosztów. W strukturze kosztów zmniejszył się
udział wynagrodzeń brutto, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. Poprawę wyników finansowych i wskaźników rentowności odnotowano w przetwórstwie
przemysłowym, energetyce oraz pozostałej działalności usługowej, a pogorszenie w
górnictwie, budownictwie, handlu. Do prawie 40% ogółu wzrosła liczba przedsiębiorstw wykazująca sprzedaż na eksport
(przed rokiem 37%). W 20% tych przedsiębiorstw sprzedaż eksportowa przekracza 75%
obrotu. Sytuacja ekonomiczna eksporterów była korzystniejsza niż przed rokiem, a ich
podstawowe wskaźniki efektywności kształtowały się lepiej niż w całej zbiorowości
badanych przedsiębiorstw. Wyniki produkcji z kwietnia wskazują na możliwość utrzymania
się tych tendencji w następnym kwartale, co może być impulsem dla ożywienia aktywności
inwestycyjnej. Z badań koniunktury przeprowadzonych przez GUS pod koniec kwietnia 2003 r. na próbie
ok. 6 tys. przedsiębiorstw wynika, że ogólny klimat koniunktury znacznie poprawił się
w stosunku do marca br. w budownictwie i utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca w
przetwórstwie przemysłowym. W przypadku tych dwóch sekcji oznacza to także znaczną
poprawę w porównaniu z kwietniem sprzed roku i dwóch lat (zwłaszcza w przetwórstwie).
Istotnie poprawiła się sytuacja przedsiębiorstw przetwórstwa, choć nadal niektóre
wskaźniki szczegółowe przybrały wartość ujemną. W porównaniu do ocen formułowanych w
kwietniu poprzednich lat opinie dotyczące popytu, w tym zagranicznego, poziomu
produkcji sprzedanej oraz zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych
wygłoszone w kwietniu br. były lepsze niż w całym okresie lat 1998-2002. Na temat
najbliższej przyszłości przedsiębiorcy przetwórstwa przemysłowego wyrażali się w dalszym
ciągu bardzo optymistycznie. Przewidywania formułowane w kwietniu br. były lepsze niż w
kwietniu dwóch poprzednich lat, aczkolwiek zmniejszyła się w porównaniu z marcem
przewaga pozytywnych przewidywań. Nadal wzrost produkcji i poprawę w przyszłości swojej
sytuacji gospodarczej respondenci wiążą z pozytywnymi przewidywaniami dotyczącymi popytu
krajowego. Odmiennie niż w przemyśle przetwórczym i budownictwie klimat koniunktury w handlu
nie tylko miał negatywną ocenę (mimo, że w stosunku do marca nastąpiło nieznaczne
zmniejszenie przewagi negatywnych ocen), ale była ona też najgorsza spośród notowanych
dotychczas w kwietniu we wszystkich latach objętych badaniem. (( Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 27-28 V cz. II