Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A.

Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A. EMISJA OBLIGACJI TP S.A. RAPORT BIEŻĄCY 9/2004 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. W dniu 19 stycznia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 lutego 2004 r. Emisja Obligacji została w całości objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o. - jednostkę zależną od TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Rentowność Obligacji została oparta na 1 miesięcznej stawce WIBOR. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Po dokonaniu tej emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 stycznia 2004 r. 238 000 000 zł. Data sporządzenia raportu: 20-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ