Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A.

opublikowano: 16-03-2004, 18:45

Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A. EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 35/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
W dniu 15 marca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 marca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,93% w skali roku). Obligacje zostały objęte w całości przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 15 marca 2004 r. 397 810 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 16-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy