Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A.

Katarzyna Kozińska
opublikowano: 24-03-2004, 19:23

Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A. EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 39/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 23 marca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r.
Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 marca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,89% w skali roku). Obligacje zostały objęte w całości przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 24 marca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r.
Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 44 660 000 zł, w tym:
a) emisja o wartości 10 000 000 z datą wykupu w dniu 31 marca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,89% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
b) emisja o wartości 20 000 000 z datą wykupu w dniu 7 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,93% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
c) emisja o wartości 4 500 000 z datą wykupu w dniu 31 marca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,89% w skali roku) została objęta przez TP DITEL Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
d) emisja o wartości 1 160 000 z datą wykupu w dniu 26 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,97% w skali roku) została objęta przez OTO Lublin Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
e) emisja o wartości 9 000 000 z datą wykupu w dniu 29 września 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,19% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 marca 2004 r. 498 310 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 24-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Kozińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Emisja obligacji TP S.A.