Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A.

Maciej Zbiejcik
06-04-2004, 19:18

Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A. EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 46/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 5 kwietnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,00 % w skali roku). Emisja została w całości objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 6 kwietnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,14 % w skali roku). Emisja została w całości objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 6 kwietnia 2004 r. 340 210 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 06-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Emisja obligacji TP S.A.