Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A.

Marek Nienałtowski, Krzysztof Rup
08-04-2004, 18:47

Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A. EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 48/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 7 kwietnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r.
Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 45 000 000 zł, w tym:
a) emisja o wartości 20 000 000 z datą wykupu w dniu 21 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,23 % w skali roku) została objęta przez została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
b) emisja o wartości 20 000 000 z datą wykupu w dniu 14 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,09 % w skali roku) została objęta przez została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
c) emisja o wartości 5 000 000 z datą wykupu w dniu 14 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,26 % w skali roku) została objęta przez TP DITEL, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 8 kwietnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 95 000 000 zł, w tym:
a) emisja o wartości 20 000 000 z datą wykupu w dniu 22 kwietnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,09% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
b) emisja o wartości 75 000 000 z datą wykupu w dniu 10 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,09% w skali roku) została objęta przez TP EmiTel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 8 kwietnia 2004 r. 374 710 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 08-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Nienałtowski, Krzysztof Rup

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Emisja obligacji TP S.A.