Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A.

11-05-2004, 18:33

Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A. EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 71/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 10 maja 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100 000 000 zł, w tym:
a) emisja o wartości 70 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 czerwca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,39 % w skali roku) została objęta przez TP EmiTel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 czerwca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,39 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 11 maja 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 42 000 000 zł, w tym :
a) emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 czerwca 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,31 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
b) emisja o wartości 7 400 000 zł z datą wykupu w dniu 17 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,46 % w skali roku) została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
c) emisja o wartości 4 600 000 zł z datą wykupu w dniu 18 maja 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,08 % w skali roku) została objęta przez Incenti S.A.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 11 maja 2004 r. 488 510 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 11-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Emisja obligacji TP S.A.