Telekom Polska <TPSA.WA> Nabycie akcji spółki RAPP28.

Telekom Polska <TPSA.WA> Nabycie akcji spółki RAPP28. NABYCIE AKCJI SPÓŁKI RAPP28. RAPORT BIEŻĄCY 20/2004 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o nabyciu przez TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. aktywów o znacznej wartości. W dniu 16 lutego 2004 r. TP S.A. otrzymała informację o przeniesieniu na rzecz TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. z dniem 6 lutego 2004 r. własności akcji spółki prawa francuskiego pod firmą RAPP28. Akcje RAPP28 zostały nabyte przez TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. (jednostki zależne od TP S.A.) od spółki Cogecom S.A. - jednostki zależnej od France Telecom S.A. za łączną kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty 38 040 Euro. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie wartości nominalnej tj. w wysokości 15 Euro za każdą akcję. TPSA Finance B.V. nabyła 1 268 akcji stanowiących 49,9% kapitału zakładowego spółki RAPP28, uprawniających do wykonania 49,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. TPSA Eurofinance B.V. nabyła 1 268 akcji stanowiących 49,9% kapitału zakładowego spółki RAPP28, uprawniających do wykonania 49,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku tej transakcji spółki holenderskie nabyły 99,8% akcji RAPP28, uprawniających do wykonania 99,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Nabycie akcji zostało sfinansowane środkami własnymi TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. Nabycie akcji ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Wartość ewidencyjna akcji w księgach rachunkowych spółek holenderskich zostanie ujawniona według ceny nabycia. RAPP28 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Société Anonyme) prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu. Kapitał zakładowy RAPP28 wynosi 38 115 Euro i dzieli się na 2 541 akcji, każda o wartości nominalnej 15 Euro. Poza TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. wspólnikiem RAPP28 jest 5 osób fizycznych narodowości francuskiej (zgodnie z wymogami prawa francuskiego),z których każda posiada po jednej akcji stanowiącej 0,04 % kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonania 0,2 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie i zarządzanie inwestycjami na własny rachunek, w szczególności zaciąganie pożyczek od spółek TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V. oraz nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez TP S.A. Data sporządzenia raportu: 17-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ